ELNOSA
Vénse de coñecer que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ten estimado o recurso contencioso administrativo interposto polo Concello de Pontevedra contra a resolución da Xunta de Galicia que -no ano 2016- ampliaba o prazo de vixencia da Autorización Ambiental Integrada (AAI) de Elnosa sen darlle trámite de […]

Para quen gobernan?