ENCE
Desde que a “Subdirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar” (que así se chama o departamento do Ministerio de Transición Ecolóxica que coñecemos coloquialmente como “Costas do Estado”) tomou a decisión de consultar á avogacía do Estado sobre a legalidade da prórroga  de 60 anos concedida a […]

O dereito a patexar!
Sorprende en primeiro lugar que o meu escrito, que non pretendía máis que denunciar os feitos que aconteceron o pasado domingo na chegada da marcha á fábrica de ENCE, poida causarlle risa; e sorprende porque, ao meu entender, estamos a falar duns feitos que atentan contra os dereitos democráticos das […]

Carta ao Sr. Nogueira