Organizacións europeas denunciamos as argucias dos lobistas da electropolución


contaminacion-electromagnetica

A Valedora Europea recoñece por 1ª vez un conflito de interese do “lobby” negacionista das empresas eléctricas e de telecomunicacións nunha institución europea, para evitar a protección da poboación e o recoñecemento integral da electrosensibilidade (EHS).

A Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), co-participe no seno da PECCEM, coas máis de 40 asociacións e plataformas europeas de defensa dos dereitos das persoas electrohipersensibles (EHS) e de defensa da saúde pública contra a contaminación electromagnética, ver abaixo asinantes, nos congratulamos de que a Valedora do pobo europea (1) recoñeza e solicite reparar o conflito de interese e as irregularidades que impediron no seo do Comité Económico e Social Europeo (CESE) a votación e aprobación dun ditame proteccionista sobre a electrosensibilidade á exposición aos campos electromagnéticos no pleno do 21 de xaneiro de 2015. Tras esta recomendación de Emily O’Reilly, consideramos nulo e sen validez o contra-ditame negacionista aprobado no seu lugar.

Ver nota de prensa APDR/PECCEM,  Rebelión, Ecologistas en Acción,. Ver Galicia Confidencial

O ditame non votado no pleno do CESE

A Sección Especializada de Transportes, Enerxía, Infraestruturas e Sociedade da Información (TEN) do CESE aprobou un ditame previo (2) o 7 de xaneiro de 2015, encabezado por Bernardo Hernández Bataller (secretario xeral da “Asociación de Usuarios de la Comunicación”), tras un laborioso proceso participativo de 6 meses (3). Dito ditame segue a liña de cautela iniciada por outras institucións europeas (4) e diversas axencias sanitarias de países da Unión, alertando do perigo potencial das radiacións electromagnéticas e recoñecendo a electrosensibilidade e os dereitos, actualmente vulnerados, das persoas que a sofren:

– Recoñecemento integral (sanitario, laboral e social) do síndrome de hipersensibilidade electromagnética en relación cos CEM, incluíndo a habilitación de “zonas brancas” (libres de contaminación).

– Avoga polo Principio de Precaución: minimizar o risco de exposición aos campos electromagnéticos (CEM) e reducir os niveis de exposición en base aos seus efectos biolóxicos non térmicos, con medidas de protección específicas para os máis vulnerábeis (ex. conexión internet por cable nas aulas en vez do Wi-Fi)

– Consegue un equilibrio encomiable entre os dereitos en litixio: o dereito de protección da saúde da poboación xeral (con énfase nos sectores máis vulnerábeis) e os dereitos humanos fundamentais perdidos das persoas EHS, e doutra banda, a liberdade de comunicación e a liberdade de empresa.

A Valedora europea ven de recoñecer  (1) a Mala Administración e a actuación dos lobbies no proceso de votación do CESE, cuestionando a “transparencia e lexitimidade” desta institución:

Na sesión plenaria do CESE del 21 de xaneiro de 2015 aprobouse por estreito marxe unha emenda á totalidade (5) de tipo negacionista, presentada sen “tempo suficiente para examinar toda a información pertinente” (un día antes da votación) por Richard Adams, «consultor sobre cuestiones éticas, sociais e medioambientais» membro do grupo III (representantes dos intereses das organizacións sociais da UE) na categoría de “consumidores e medioambiente“, que, ocultando ao CESE antes da votación o seu evidente conflito de interese (6) co conglomerado de industrias da electricidade e teleoperadoras (ex. Vodafone), defendeu realmente uns intereses a corto prazo propios do grupo II (os intereses industriais).

As Organizacións Sociais europeas solicitamos ao CESE actuar en consecuencia:

Ante a suficiente evidencia de falta de garantías e transparencia constatada pola Valedora europea, Emily O’Reilly, as organizacións cidadás europeas asinantes, consideramos que o contido do contra-ditame queda invalidado. Por devandito motivo xa solicitamos ao Comité económico e Social Europeo:

1- Destituír ao Sr. Richard Adams, da súa función actual  (7) de delegado externo (categoría III) da Comisión Consultiva das Transformacións Industriais (CCMI) do CESE, dada a súa actitude totalmente “inapropiada” e a existencia dun “conflito de interese” e de falta de transparencia no seno do CESE e a existencia dun “conflito de interese”, constatado polo ditame mencionado da Valedora do pobo europea.

2- O inicio urxente dos traballos pertinentes para realizar un novo ditame sobre a hipersensibilidade electromagnética coa colaboración e participación dos médicos independentes, científicos e as organizacións sociais europeas, incluíndo as asociacións de defensa dos dereitos das persoas EHS para garantir a voz das persoas que sofren de electrosensibilidade.

4 de novembro de 2016

 

Ver anexo 1: “Carta aberta enviada ao Comité Económico e Social Europeo (CESE) para reparar os prexuízos provocados polos conflitos de interese e irregularidades no seu seno na aprobación dun contra-ditame sobre hipersensibilidade electromagnética”: http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/EHS-CESE/Letter_to_EESC.2016-ES-Final.pdf

1/ Recomendación da Valedora do Pobo Europea sobre o presunto incumprimento polo Comité Económico e Social Europeo do deber de velar por que un membro declare todos os intereses pertinentes: http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/recommendation.faces/en/71366/html.bookmark, http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/EHS-CESE/Recomendacion 5002015 PHP, 5612015 PHP, 5702015 PHP, 5772015 PHP, 6192015 PHP, 6352015 PHP y 6502015 PHP.pdf
2/ Ditame da Sección Especializada de Transportes, Enerxía, Infraestruturas e Sociedade da Información sobre o tema hipersensibilidade electromagnética: https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2014-05117-00-02-as-tra-pt.doc       /     https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2014-05117-00-02-as-tra-es.doc
3/ Audición pública sobre hipersensibilidade electromagnética do 4 de novembro de 2014: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-electromagnetic-hypersensitivity
4/ – Resolución do Parlamento Europeo de septiembre de 2008. Ver extracto: http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Resolución_%20Parlamento_%20Europeo_(Bioinitiative).pdf
Resolución del Parlamento Europeo P6_TA(2009)0216, de 2 de abril de 2009, sobre as consideracións sanitarias relacionadas cos campos electromagnéticos [http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Parlamento%20Europeo/Informe%2023.02.2009gal.pdf]
– Resolución  1815  da  Asamblea  Parlamentaria  do  Consello  de  Europa  (APCE)  do 27 de maio de 2011: http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consello.Europa.27.05.11.pdf
– Alertas da Axencia Europea do Medio Ambiente (AEMA / EEA) desde 2007, en apoio ao Informe BioInitiative, entre outros, como base de unha alerta temperá sobre a exposición aos campos electromagnéticos: 2007 [http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Declaración_AEMA_apoio_Bioinitiative.pdf], 2009 [http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.cas.pdf], 2011 [http://www.icems.eu/docs/StatementbyJMGFeb252011.pdf?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL e ver apartado B punto 4.21 da versión galega do documento 12608: http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/P.A.C.E.06.05.11_gal.pdf], 2013 [http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21
5/ Emenda á totalidade (contra-ditame) ao dictamen de iniciativa sobre hipersensibilidade electromagnética: https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/EESC-2014-05117-01-01-AMP-TRA_ES.doc       /     https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/EESC-2014-05117-01-01-AMP-TRA_PT.doc
6/ Cando era un membro do Grupo III do CESE elixido polo goberno británico, constatouse que o Sr. Richard Adams era tamén membro do consello de administración de Sustainability First, unha organización benéfica británica que promove a Smart Grid e os Smart Meters [que utilizan Radiofrecuencias (RF) / microondas (MO) para a transmisión de datos). Esta organización benéfica está patrocinado por BEAMA (que representa a 300 empresas de electrotecnoloxía e asegura ter unha influencia significativa no Reino Unido e na política internacional, na estandarización e na política comercial), Cable & Wireless, Consumer Futuros, British Gas, EDF Energy, Elexon E-Meter (Siemens), E.ON UK, National Grid, Northern Powergrid, Ofgem (o Regulador do sector eléctrico británico), Scottish Power Energy Networks, UK Power Networks (redes eléctricas británicas), VODAFONE. El Sr. Adams aparecía tamén como membro do Consello de Partes Interesadas que asesora ao Consello Executivo de RWE AG sobre asuntos relacionados coa Responsabilidade Corporativa, (estruturación y formulación da súa estratexia, política, operacións comerciais, comunicacións das partes interesadas). RWE AG é unha das cinco compañías de electricidade e gas máis importantes de Europa, a cal tamén está promovendo as redes eléctricas intelixentes (“Smart Grid”) e os contadores dixitais (“Smart Meters”) que utilizan as radiofrecuencias para a transmisión de datos.
7/ Richard Adams concluíu o seu mandato como membro do CESE o 20 de setembro de 2015. O goberno de Reino Unido non renovou o seu mandato como membro do CESE para o período actual (2015-2020). Con todo, Richard Adams desde o 1 de xaneiro de 2016 foi contratado por un período de 2 anos prorrogables como delegado externo da Comisión Consultiva das Transformacións Industriais (CCMI), (incardinado no Grupo III de actividades diversas) do CESE. O que segundo o noso punto de vista mantén ao Sr. Adams nunha situación de conflito de intereses respecto dos intereses demostrados en todo este proceso. Estes intereses entran de novo en conflito directo co sentido e funcións do grupo III dentro da propia organización do CESE, denominado de actividades diversas, que inclúe os intereses de grupos organizados da sociedade civil que non representan os intereses dos traballadores (Grupo II) nin dos empresarios (Grupo I) sendo neste último onde encaixaría a actividade do Sr.Richard Adams á luz dos intereses desvelados, e sendo este detalle crucial na declaración da Defensora do Pobo Europeo da situación de mala administración do CESE por este conflito de intereses.

Asinantes (outubro 2016):

EHS Organizations :

 • AMICA – Italy : http://www.infoamica.it ; amica@infoamica.it ;
 • Associazione Italiana Elettrosensibiliti – Italy : http://www.elettrosensibili.it/ ; presidente@elettrosensibili.it
 • EHS Foreningen – Denmark : http://www.ehsf.dk/ ; kontakt@ehsf.dk
 • Electro y Químico sensibles por el Derecho a la Salud (EHS & MCS people for the right to health)–Spain : http://electrosensiblesderechosalud.org ; electrosensiblesderechosalud@gmail.com
 • Electrosensitivity in Ireland – Ireland : http://iervn.com ; iervnhelp@hushmail.com
 • ElectroSensitivity UK – United Kingdom : http://www.es-uk.info ; enquirers@es-uk.info
 • The Swedish Association for the Electrohypersensitive – Sweden : https://eloverkanslig.org/ ; info@eloverkanslig.org
 • Foreningen for eloverfølsomhet (The Norwegian Association for the Electrohypersensitive) – Norway : http://www.felo.no/ ; post@felo.no
 • Les électrosensibles de France – France : http://www.electrosensible.org/ ; contact@electrosensible.org
 • Sähköherkät ry (Electrosensitives in Finland) – Finland : http://www.sahkoherkat.fi/ ; yhdistys@sahkoherkat.fi
 • SOS EHS – Spain : http://www.covace.org/ ; sos.ehs.easc@gmail.com
 • Stichting Elektro Hyper Sensitiviteit (Electrohypersensitivity Foundation) – Netherlands : http://www.stichtingehs.nl/ ; info@stichtingehs.nl
 • Une Terre Pour Les EHS – France : http://uneterrepourlesehs.org/ ; uneterrepourlesehs@gmail.com
 • Verein Für Elektrosensible Und Mobilfunkgeschädigte E.V. – Germany : http://www.elektrosensibel-muenchen.de ; kontakt@elektrosensibel-muenchen.de

Citizen associations against the electromagnetic pollution:

 • Beperk de Straling – Belgium : http://www.beperkdestraling.org/ ; Beperk.de.straling@gmail.com
 • Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Landesverband Hamburg, Arbeitskreis Elektrosmog – Germany: http://bund-hamburg.bund.net/aktiv_werden/bund_gruppen_und_arbeitskreise/ak_elektrosmog/ ; hamburg@ak-elektrosmog.de
 • CAVI – The “Children As Victims Inquiry” Society – United Kingdom :www.cavisoc.org.uk ; cavisoc@virginmedia.com
 • Coordinacion Nationale De Collectifs – France : http://coordinationnationalestopantennes.blogspot.com.es/ ;stopantennesmalefrics@hotmail.fr
 • Diagnose-Funk e.V. – Germany : http://www.diagnose-funk.de ; kontakt@diagnose-funk.de
 • EM-Radiation Research Trust – United Kingdom : http://www.radiationresearch.org/ ; eileen@radiationresearch.org
 • European Coordination of organizations for an EMF exposure regulation, which truly protects public health – UE : euro.coord.for.emf.regulation@gmail.com ;
 • Folkets Strålevern (Citizen’s Radiation Protection) – Norway : http://www.stralevern.org/ ; sissel@stralevern.org ;
 • Fundacja Instytut Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella – Poland: www.ibe.org.pl ; ibe@ibe.org.pl ;
 • The International Electromagnetic Fields Alliance : http://www.iemfa.org/
 • Initiative zum Schutz vor Elektrosmog Südbaden – Germany: http://www.ises-suedbaden.de/ ; ises-tvi@web.de ;
 • Kompetenzinitiative e.V. (Competence Initiative)– Germany : http://kompetenzinitiative.net/ christine-aschermann@web.de
 • L’association PRIARTéM – France : http://www.priartem.fr/ ; contact@priartem.fr
 • Mast-Victims.org – United Kingdom / Denmark :http://www.mast-victims.org/ ; info@mast-victims.org
 • MobileWise – United Kingdom : http://www.mobilewise.org/ ; contact@mobilewise.org
 • Movimento para a Prevenção da Poluição Electromagnética (Movement for the Prevention of Electromagnetic Pollution) – Portugal : https://www.facebook.com/moppe2016/ ; paulojvvale@gmail.com
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom “Prawo do Życia” – Poland : www.prawodozycia.pl ; gelzok@wp.pl
 • Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética PECCEM (State Platform of Organizations Against Electromagnetic Pollution) – Spain : www.peccem.org ; coordinacion@peccem.org
 • PHIRE (Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment) – UK : http://phiremedical.org/
 • Polska Unia Właścicieli Nieruchomości (Polish Union of Property Owners) – Poland : www.puwn.pl ; biuro@puwn.pl
 • Powerwatch UK – United Kingdom : http://www.powerwatch.org.uk/ ; info@powerwatch.org.uk
 • Rådet for Helbredsikker Telekommunikation (The Danish Council on Health-Safe Telekommunications) – Denmark : http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/ ; info@helbredssikker-telekommunikation.dk
 • Rete No Elettrosmog Italia / Elettrosmog-Free – Italy : http://e-smogfree.blogspot.com.es/ ; esmog.free.italia@gmail.com
 • Robin des Toits – France : http://www.robindestoits.org/ ; contact@robindestoits.org
 • SSITA – Safe Schools Information Technology Alliance – United Kingdom : www.ssita.org.uk ; contactssita11@virginmedia.com
 • Stowarzyszenie “Nasze Bielany” (Association for the development in Bielany) – Poland : www.naszebielany.org ; naszebielany@naszebielany.org
 • Stowarzyszenie Przeciw Elektroskażeniom (The Association against electrosmog) – Poland
 • StopUMTS – Netherlands :http://www.stopumts.nl ; infostopumts@gmail.com
 • StralingsArmVlaanderen (low Radiation Flanders) – Belgium : http://www.stralingsarmvlaanderen.org/ : info@stralingsarmvlaanderen.org
 • Stralskyddsstiftelsen (Swedish Radiation Protection Foundation) – Sweden : http://www.stralskyddsstiftelsen.se/ ; info@stralskyddsstiftelsen.se
 • Teslabel – Belgium : www.Teslabel.be ; info@teslabel.be
 • Vågbrytaren – Sweden : http://www.vagbrytaren.org/ ; info@vagbrytaren.org
 • Weisse Zone Rhön e.V. –Germany: www.weisse-zone-rhoen.de ; weisse-zone-rhoen@web.de ;
 • Wi-Fi in schools – United Kingdom- : http://www.wifiinschools.org.uk/ ; contact@WiFiinschools.org.uk

 

 

 

 

Podes compartir en:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print