A Xunta de Galicia -segundo comunicou dende Augas de Galicia- vén de fixar medidas restritivas a ENCE no que fai ao volume de captación de auga do Río Lérez, reducindo nun 60% a concesión respecto daquela outorgada á empresa nos anos 1958 e 1968, que ascendía a 1,5 m3 /s. […]

A redución da captación de auga a ENCE: tarde, mal ...


Publica ENCE na súa páxina web un Informe no que -entre outras cousas- afirma que o Tribunal Supremo (TS) suspendeu a tramitación dos recursos de casación presentados contra a sentenza que anula a prórroga da empresa a instancias da APDR, até que se resolvan os procesos correspondentes ás sentenzas presentadas […]

Sobre a tramitación dos recursos contra a prórroga polo SupremoIniciamos un camiño conxunto para reclamar a saída de ENCE da Ría e o dereito ao futuro Nesta primeira acción conxunta, aberta a quen queira participar, xuntarémonos para facer unha pegada de carteis polo centro de Pontevedra … SÁBADO 26 ÁS 12 HORAS NA PRAZA DA PEREGRINA Animádevos a gañar […]

Gañaremos o futuro


Tennos acostumado o portavoz municipal do PP, Rafa Domínguez, ás súas afirmacións gratuítas, que nada teñen que ver coa realidade. Porén, as realizadas nestas últimas datas en relación coa admisión polo Tribunal Supremo (TS) dos recursos de casación de ENCE e outras 10 entidades contra unha das sentenzas da Audiencia […]

As afirmacións de Rafa Domínguez: perversidade ou simple ignorancia?


SOBRE A “NOVA XURISPRUDENCIA” DO SUPREMO PARA CONCESIÓNS NA COSTA … A “APDR” discrepa sobre a posíbel aplicación no caso de ENCE. Recollían os medios de comunicación o pasado fin de semana unha sentencia ditada polo Tribunal Supremo en relación á anulación da prórroga a unha concesión dunha vivenda no […]

“Nova Xurisprudencia” do Supremo para concesións na costa? a APDR ...