Carta aberta ao Vicepresidente da Xunta sobre ELNOSA


Prezado Sr., temos lido as súas declaracións ao respecto da permanencia de ELNOSA en Lourizán, unhas declaracións que, sinceramente, parécennos lamentábeis. E non dubidamos en cualificalas deste xeito porque Vde., despois de admitir que a consolidación definitiva de ELNOSA en Lourizán depende da Xunta e do Concello, pretende pasar por riba das competencias municipais, un xeito de actuación do que temos moitas experiencias desagradábeis en Pontevedra.

               Coa consabida mbillete-modificadourga de que “non estamos para perder postos de traballo” (que, por certo, só se utiliza para defender os do complexo ENCE-ELNOSA e non -por exemplo- os derivados da explotación racional da Ría e doutros sectores económicos), dáse por sentado o cumprimento da lexislación ambiental (cousa que está por ver) e déixanse nun segundo plano os aspectos urbanísticos. Porque, Sr. Rueda, é certo que “de cumprirse a lei, as licenzas non se poden negar”, pero non é menos certo que as empresas teñen que cumprir toda a lexislación, non só a medio ambiental; que teñen que cumprir tamén a normativa urbanística, e será o Concello de Pontevedra quen diga se a cumpren ou non. Os Concellos teñen competencias neste particular, por iso é inaceptábel que Vde. ameace ao Concello ao dicir “se non hai alternativas, o Concello terá que dar explicacións”. Non, Sr. Rueda, desde logo se ELNOSA non cumpre as leis, todas as leis, non poderá seguir en Lourizán, e as administracións terán que esixirlle ese cumprimento e as posíbeis alternativas.

               E non debería esquecer Vde., que ELNOSA ten data de caducidade en Lourizán, e que mentres non se resolva o expediente de caducidade da concesión en Dominio Público, non se pode decidir a súa continuidade nese emprazamento. E non debería esquecer tampouco, que ELNOSA é unha fábrica perigosa polo amoreamento de enormes volumes de cloro, unha situación que non vai mudar aínda no caso hipotético de mudaren a tecnoloxía de fabricación de cloro e sosa, e que debera levar ás administracións a impedir a permanencia na Ría e noutras zonas nas que existan aglomeracións urbanas. O problema é que cando se toman decisións en función dos intereses particulares das empresas amigas por vez de facelo pensando no ben común, a razón e a Lei pasan a un segundo plano.

Sen outro particular, reciba un saúdo

Descargar nota de prensa

Podes compartir en:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print