ENCE


ENCE fora da ria.mod
De acordo co recollido nos medios de comunicación, os Comités de ENCE, regresaron de Madrid despois de entregar un “dossier” onde explicaban a repercusión económica da empresa na nosa comarca e a imposibilidade do seu traslado. Deixando de lado que falan de 409 postos de traballo directo na fábrica, cando […]

Ao Comité de Empresa de ENCE37038893_1857996770928833_6130594549753446400_n
Prezado Agustín: En resposta ao teu escrito do pasado 30 de setembro, no que ao falar da mesa convocada polo PSOE para falar do futuro de ENCE, aludías á asociación que represento, direiche que aínda que non dubidamos da túa posición contraria á presenza de ENCE e ELNOSA na Ría, […]

Resposta da APDR a Agustín Fernández