NOTICIAS 2015: páxina  3 

  Iniciativa Cidadá Europeia Autoorganizada: Contra o TTIP e o CETA
  Asina a Iniciativa:   Sitio 1  Sitio 2
 Salvemos a Fracha!
  Asina a petición 
  Impidamos a prórroga de ENCE en Lourizán!
  
Petición xa pechada: 18.342 sinaturas en change.org e máis de 3.400 na rúa.
--------------------
Sábado 03.10.2015: A APDR deu de novo a voz ás estatuas de Pontevedra como rebelión da cidadanía contra á chantaxe de prorroga a ENCE/ELNOSA máis aló do 2018 ...
... que impediría definitivamente a recuperación da Ría de Pontevedra, das nosas praias, da calidade de vida e da economía da comarca baseada nunha explotación racional dos recursos naturais e do turismo, unha economía sustentábel no tempo e incompatible coa presenza deste complexo na Ría. Aspiración da inmensa maioría da cidadanía, plasmada no recente encontro entre administracións locais, ecoloxistas, asociacións veciñais e de comunidades de montes. Mentres as promesas e mentiras compradas presentan a ENCE como a solución á economía, as estatuas de Pontevedra recórdannos coa súa mensaxe que ENCE provocou o paro de forma directa, indirecta e inducida: a destrución de emprego no complexo é evidente e así o confirman as denuncias sindicais, como é evidente a destrución do medio, dos recursos e o emprego nos sectores ligados ao turismo, ao mar e ao monte; e ninguén pode negar que todos estes sectores poderían ter un desenvolvemento racional quen de sacar á comarca da crise económica se –dunha vez por todas- se lle sacara o freo que supón a presenza do complexo en Lourizán. Ver fotos en facebook. Ver PontevedraViva.com, Sermos Galiza,


Fotos APDR
--------------------
01.10.10.2015. Administracións locais, veciñanza, ecoloxistas, comunidades de montes artellan o rexeitamento á continuidade de ENCE/ELNOSA ....

... concellos de Pontevedra, Poio e Bueu -o alcalde de Sanxenxo escusou a súa ausencia por estar en Madrid-, a Deputación de Pontevedra, a Mancomunidade de Montes de Pontevedra, as federacións veciñais Castelao e Teucro ou as asociacións ecoloxistas APDR, Vaipolorío e Adega, por unha ofensiva social para evitar a consolidación do complexo industrial de Lourizán máis aló de 2018. Coinciden na elaboración dun "libro branco" que recolla os proles e os contras de contar con ENCE na ría e os aspectos "positivos ou negativos" de recuperar a ría para usos marisqueiros e turísticos "para ter toda a información máis directa e fácil de entender". Neste sentido, prevense organizar mesas redondas e charlas, repartir carteis e merchandising ou contar con intervencións de artistas plásticos e culturais que "visualizarán a ría sen ENCE". Ver PontevedraViva.com, La Voz de Galicia,
--------------------
29.09.2015. O pleno do Concello de Poio aproba unha moción que esixe ao Goberno central paralizar a prórroga da concesión de Ence na ría de Pontevedra ...
..... O pleno do concello de Poio (cos votos do BNG e PSdG) aprobou reclamar ao goberno central non prorrogar o complexo ENCE/ELNOSA en Lourizan, para favorecer a recuperación ambiental da ría e a recuperación do emprego coa potenciación dos sectores económicos sostibles propios dunha ría. O complexo industrial chantexeou á cidadadanía de POIO sometetindo ista votación á presión, esta vez a través das familias das persoas que traballan en ELNOSA que, lonxe de presionar a súa empresa por non haberlles dado alternativas ante o fin da concesión, chegaron a ameazar ás familias d@s concelleir@s, esquecendo que ELNOSA leva anos botando Mercurio na Ría. Ver Faro de Vigo, PontevedraViva.com 
  Foto Gustavo Santos. Faro de Vigo 30.09.2015

--------------------
22.09.2015. O pleno do Concello de Pontevedra aproba unha moción que esixe ao Goberno central paralizar a prórroga da concesión de Ence na ría de Pontevedra. ...

Foto Rafa Vazquez. Faro de Vigo

... cos votos dos grupos municipais do BNG, PSOE e Marea (17 concellais) e co rexeitamento do PP e Ciudadanos (8 concellais). A presenza de traballadores de ENCE e de persoas de fora da bisbarra puso de manifesto a campaña de captación que fixo ENCE e a chamada Plataforma Proindustria con octavillas en diferentes localidades (como Cedeira) ofrecendo a viaxe a Pontevedra e a comida a gastos pagos a cargo de ENCE. Nesta liña, Cesar Mosquera comentou que "un alto cargo da empresa díxonos fai 13 anos que é máis barato cambiar a opinión pública que a ubicación da fábrica". Ver ollaparo.gal, PontevedraViva.com, 20minutos, Diario de Pontevedra, O noticieiro galegoNoticias Galicia, noticias.lainformacion.com. Ver octavillas. Ver audio CRTVG.
--------------------
Luns 07.09.2015. Os colectivos ecoloxistas no Concello de Pontevedra contra ENCE/ELNOSA na Ría.
..... No encontro dos colectivos ecoloxistas Vaipolorío e APDR -o representante de Adega escuso a súa asistencia por motivos de axenda- co alcalde de Pontevedra e a concelleira de urbanismo, defendeuse o dereito a recuperar a ría e sacar a máxima rendabilidade a este espazo natural con actividades vinculadas ao sector primario, ao turismo ou deportes náuticos, entre outros moitos. Tamén se amosaron todos dacordo en pulsar a opinión dos cidadáns “para ter cara finais de mes unha reunión cos sectores posicionados pola defensa da ría e facer unha folla de ruta e unha campaña intensa que pode acabar nunha gran mobilización social ... Ver Pontevedra.galPontevedraViva.com, noticieiro galego, Faro de Vigo, esradio.libertaddigital.com, Galicia24horas.com,

Foto Pontevedra.gal 27.09.2015
--------------------
28.08.2015. A APDR presenta recurso de reposición contra a resolución de costas ...

... "que propón a caducidade parcial da concesión outorgada a ENCE en xuño de 1958. No seu recurso, a APDR solicita como primeira medida, que se declare a nulidade das actuacións e que se dite unha nova resolución na que se dea cumprida resposta ás súas alegacións. Basea a súa petición no feito probado de que –contrariamente ao manifestado polo Ministerio- as alegacións da asociación entraron en prazo no rexistro da Subdelegación do Goberno. E é sabido que para para garantir a congruencia dunha resolución é necesario dar resposta a todos os motivos invocados polas partes interesadas ....o Ministerio non pode tramitar ningunha prórroga a ENCE en tanto non se teña resolto este litixio pola caducidade da concesión ... Ver nota de prensa. Ver FEG, PontevedraViva.com, GaliciaHoxe.com, Sermos Galiza, Faro de Vigo.
--------------------
Domingo 30.08.2015. A APDR estivo coñecendo e limpando na Illa de TAMBO.


..... realizamos unha visita guiada e unha xornada de limpeza, entendendo que Tambo representa un dos principais activos naturais, culturais e paisaxísticos da Ría de Pontevedra. Na visita  por unha banda, profundizamos nestes valores ambientais, da flora e fauna e as enormes posibilidades deste lugar emblemático da Ría, e por outra realizamos unha limpeza de quilos e quilos de lixo na praia. Apostamos pola súa protección na integración no Parque Natural das Illas Atlánticas, só posíbel con ENCE-ELNOSA fora da Ría e propoñemos crear en Tambo unha escola de interpretación da Ría de Pontevedra para dar a coñecer o sistema das mareas e as correntes, así como concienciar á cidadanía dos seus valores fronte aos prexuízos causados polos recheos portuarios, as verteduras contaminantes, o complexo ENCE-ELNOSA .... Ver cartaz. Ver PontevedraViva.com, La Voz de Galicia, Diario de Pontevedra. Ver galería de FOTOS da xornada. Ver FOTOS da LIMPEZA da praia. Ver relatorio fotográfico  d@s compañeir@s de montepituco.
--------------------
28.08.2015. Ao PP "o fume cégalle os ollos!" ...

... "Insiste o PP de maneira machucona, na catástrofe económica que suporía que “nun momento de crise como o actual” se deixasen perder os postos de traballo dun complexo que –afirman- non debería estar onde está. Dicirlles en primeiro lugar que entran nunha evidente contradición coas constantes alusións ao fin da crise vertidas desde a dirección do seu partido; e terían que explicar tamén qué razóns lle levan a afirmar de xeito tallante que o complexo ENCE-ELNOSA non debería estar no seu actual emprazamento. Será acaso que as fábricas molestan á vista? Non, aínda que lles custe recoñecelo, as razóns son medio ambientais, de calidade de vida e de sensatez; saben que entran en contradición coa explotación racional dos sectores marisqueiro, pesqueiro e turístico, como saben tamén que ENCE esta a impedir a explotación racional e integral dos nosos montes!... Ver PontevedraViva.com e Federación Ecoloxista Galega. Ver Faro de Vigo.
--------------------
26.08.2015: a APDR apoia as iniciativas institucionais contra ENCE/ELNOSA  ...

.... Dede a APDR queremos expresar o noso apoio á iniciativa anunciada polos gobernos do Concello e da Deputación provincial para impedir unha prórroga mais alá de 2018 ás empresas contaminantes Ence e Elnosa, cuxa continuidade en Lourizán suporía unha auténtica catástrofe e unha hipoteca impagábel para o futuro da Ría de Pontevedra a nivel económico, ambiental e social ... Ence e Elnosa, dúas empresas que se enriquecen aquí mais que nin sequera pagan os seus impostos en Galiza, son unha lousa para o noso futuro. A súa desaparición da Ría de Pontevedra abrirá a posibilidade dun futuro mellor, a súa continuidade só sería mais do mesmo: contaminación, incendios, crise permanente dos sectores produtivos da Ría e a ditadura das grandes empresas. É o momento de botalas!. Ver nota de prensa. Ver La Voz de Galcia, Faro de Vigo.
--------------------
Venres 21.08.2015: ... GRAZAS a Leo i Arremecághona e aos Diplomáticos de Monte Alto !
... Por compartir o noso berro pola defensa da ría e lembrar que "A a Ría e non da Celulosa" na súa actuación este venres 21 en Combarro no Armadiña Rock 2015.


Fotos APDR
--------------------
--------------------
19.08.2015. A Xunta de Galicia dobrégase aos intereses de ELNOSA...
... Cando a finais de outubro do 2013 o daquela Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, Agustín Hernández, e o Consejero delegado da empresa portuguesa CUF (propietaria de ELNOSA) asinaban un acordo no que se fixaba outubro do 2017 como a data definitiva para o cese da actividade produtiva da fábrica de cloro e sosa no complexo industrial de Lourizán, desde a APDR denunciamos que este acordo era papel mollado e supuña de feito unha burla para a cidadanía da comarca, dun xeito moi especial para aqueles sectores que viven da explotación dos recursos marisqueiros e pesqueiros. Sabiamos que ese acordo non comprometía a nada aos directivos de ELNOSA e que, tarde ou cedo, a Xunta daría marcha atrás nas súas posicións deixando sen efecto mesmo o fixado na AAI que –non debemos esquecer- incorporaba os termos deste acordo e fixaba a saída da cloreira de Lourizán na data acordada ... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, La Voz de Galicia, Faro de Vigo,    

--------------------
18.08.2015: Por unha política forestal que poña fin aos lumes ...
... eliminando as circunstancias que ao noso entender favorecen os incendios forestais na nosa terra como o continuo despoboamento do rural e o envellecemento da poboación alí existente, o tipo de repoboación forestal levada a cabo no noso país, baseada no monocultivo do eucalipto, a práctica inexistencia dunha política de prevención de incendios, a escaseza de medios materiais e humanos no servizo de extinción, unha nova Lei de Montes que abre a porta á posíbel recualificación dos montes queimados, ... Así as cousas, para nós, a loita contra os incendios pasa por dar solución a estes problemas de forma sistemática, tratando de eliminar todos os posíbeis intereses na queima do noso monte, e contando para elo coas organizacións que teñen moito que dicir neste tema entre outras as comunidades de montes en man común, as ecoloxistas e as que practican a caza nos montes galegos ....  Ver nota de prensa.  Ver PontevedraViva.com.
--------------------
Martes 11.08.2015: ... GRAZAS MACACO ! ...
O martes 11 de agosto Macaco encheu na praza do Concello de Pontevedra; encheu e convenceu a unha multitude de xente de todas as idades... A súa música, as súas cancións (cun grupo de músicos fantásticos) pero sobre todo a súa facilidade para comunicar, para transmitirlle á xente o seu grado de concienciación e implicación na defensa dos demais, dos dereitos das persoas sen distinción de cor, posición social,... chegaron sen dúbida a toda Pontevedra. E desde a APDR queremoslle dar as grazas pola súa receptividade cara ao problema da Ría, ao que fixo contínuas alusións ao longo do concerto, deixando claro á xente que "a Ría é nosa e non da CELULOSA". E non rresultou dificil convencelo porque a defensa do medio fronte aos depredadores é algo que ten asumido e polo que loita....
Grazas Macaco pola túa defensa da nosa Ría e polo teu compromiso desinteresado... un compromiso que -como pudeche ver- foi agradecido pola totalidade da xente que ali estabamos con independencia da súa idade; porque en Pontevedra somos unha ampla maioría @s que estamos por liberar a Ría do seu maior foco de contaminación e desarranxo ambiental e económico....
Ver Fotos (1 e 2) e vídeo da APDR. Ver Diario de Pontevedra.


--------------------
05.08.2015. A APDR vai recorrer a resolución de medio ambiente sobre a caducidade da concesión de ENCE ...

... "A “Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Secretaría de Estado de Medio Ambiente)”, vén de resolver acerca do expediente de caducidade da concesión da empresa ENCE S.A., no que a APDR presentou alegacións como parte interesada no momento que o Ministerio de Medio Ambiente ampliou á problemática medio ambiental as causas de caducidade da concesión ... Máis unha vez, este Ministerio, obvia aquelas cuestións realmente importantes desde o punto de vista do incumprimento da concesión por parte dos responsábeis de ENCE para –máis unha vez- respectar os intereses particulares dunha empresa fronte ao dereito do conxunto da cidadanía ao uso e disfrute do espazo de titularidade pública... Ver nota de prensa.  Ver PontevedraViva.com, Faro de Vigo, El Correo Gallego, Praza Pública, Sermos Galiza
--------------------
Martes 29.07.2015: Sobre a caducidade da concesión de ENCE ...
... Tal e como recolliamos nas alegacións presentadas diante do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como resposta ao Informe-proposta de resolución ao expediente aberto á empresa ENCE pola posíbel caducidade da concesión en terreos de dominio público marítimo-terrestre en Lourizán, son moitas as causas que indican que tal caducidade tense producido polo incumprimento das condicións fixadas no ano 1958 no título concesional. ....Desde a APDR –que teme que o Ministerio manteña a decisión expresada na anterior resolución- anunciamos a nosa vontade de recorrer calquera resolución contraria ao interese xeral e mesmo valoramos acudir á vía xudicial por se de tal decisión puidera desprenderse a comisión dun delito de prevaricación.... Ver nota de prensa.  Ver PontevedraViva.com.

--------------------
27.07.2015. A APDR súmase á denuncia veciñal en Vilaboa contra o uso de herbicidas na N-554 e presenta unha proposta de mocións a concellos e Deputación  ...

Ver Foto de Lorena Castro en Diario de Pontevedra

.. Sumámonos tanto á veciñanza e a Asociación Veciñal de Santa Cristina de Cobres en Vilaboa na denuncia da fumigación indiscriminada nas cunetas da estrada N-554 por parte de Fomento como a Vaipolorío na denuncia das fumigacións na estrada EP-002 (entre Vilaboa e Pontevedra), en ambos casos próximo a cultivos e hortas. Hoxe entregamos aos concellos de Vilaboa, Pontevedra, Marín, Bueu, Moaña, Cangas e á propia Deputación de Pontevedra a proposta duns concellos libres de herbicidas e do insecticida Tau-fluvalinato para debater nos vindeiros plenos. Ver nota de prensa, Diario Liberdade, Federación Ecoloxista Galega, Diario de Pontevedra e Faro de Vigo. Ver e escoitar protesta da veciñanza de Vilaboa na Cadena SER, Diario de Pontevedra, Voz de Galicia, Faro de Vigo.
--------------------
23.07.2015. A APDR insta aos concellos de Pontevedra e bisbarra e á Deputación provincial de Pontevedra a declararse libre de herbicidas e do Tau-fluvalinato.
.. Un  herbicida amplamente usado como o glifosato foi declarado probábel canceríxeno (2A) pola OMS e o insecticida tau-fluvalinato é un biocida nocivo, irritante, bioacumulativo, altamente tóxico para a vida acuática, con interaccións tóxicas para as abellas descritas nalgúns estudos e publicacións e como un tóxico “moderado” para as abellas nalgunhas bases de datos internacionais. Ambos productos son utilizados en amplas zonas forestais galegas xestionadas pola empresa ENCE. Ante os riscos para a saúde pública e a biodiversidade, consideramos urxente a súa prohibición apostando pola súa substitución por métodos mecánicos e/ou biolóxicos non contaminantes, que non danan a saúde nin o medio ambiente.  Ver nota de prensa.Ver Diario Liberdade, Diario de Pontevedra, Sermos Galiza, Praza Pública, Faro de Vigo                                                          
--------------------
Martes 21.07.2015: Entrevista da APDR coa Xefa do Servizo Provincial de Costas  ...
... solicitada desde a APDR, xirará arredor do tema da caducidade da concesión de ENCE no dominio público en Lourizán e, xa que logo, sobre a posíbel concesión dunha prórroga da súa actividade na Ría mais aló do 2018, un tema no que a asociación ten interposto alegacións por entender que desde a súa chegada á Ría, ENCE ten incumprido as condicións fixadas no título concesional, de forma particular no que fai aos aspectos medio ambientais. Nesta entrevista, a APDR pretende intercambiar opinións e información coa Xefa do Servizo provincial de Costas sobre o “Informe-proposta de resolución” remitido desde o citado servizo pola Sra. Paz-Curbera no pasado mes de xuño e sobre o que a asociación ten serias diferenzas coa remitente... Ver nota de prensa.  Ver PontevedraViva.com, Faro de Vigo (1, 2), 

Foto: Cristina Saiz. Pontevedra Viva.com
--------------------
17.07.2015. “ENCE: COMPRO-MENTIRAS AOS VECIÑOS!”. A propaganda de ENCE: mentiras nun tempo de crise! ...

.. "Debo recoñecer que tiña certa curiosidade por ver que nos deparaba a segunda parte da campaña propagandística que ENCE –de forma encuberta, por certo- ten iniciado hai cousa de 15 días. E agora, que empeza a saír á luz esta segunda parte, non podo máis que expresar a miña absoluta decepción; sinceramente, ..., ENCE segue botando man da compra de vontades e da utilización de estómagos agradecidos para tratar de facer crer nun clima favorábel á súa permanencia en Lourizán; para silenciar as voces que –maioritariamente na comarca- esiximos a súa saída da Ría. E atrévense a dicir “ENCE: compromiso cos veciños”! Desde a APDR propómoslle mudar o slogan por “ENCE: COMPRO-MENTIRAS AOS VECIÑOS!”, resposta á realidade e non engana a ninguén . Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com
Ver os vídeos: "@s veciñ@s comprometidos con Lourizán". A contracampaña da publicidade de “ENCE: compromiso cos veciños”que deberia chamarse "compro-mentiras aos veciños" ...

@s veciñ@s comprometidos con Lourizan
 
Vídeo 1: ENCE matou Lourizán!

@s veciñ@s comprometidos con Lourizan
Vídeo 2: ENCE desfixo a Ría de Pontevedra!@s veciñ@s comprometidos con Lourizan
Vídeo 3: ENCE contamínanos por terra, mar e aire@s veciñ@s comprometidos con Lourizan

Vídeo 4: O peor de todo é o cheiro de ENCE, que estamos a respirar!


Noticias 2015
: 1 - 2 - 3

NOTICIAS DE ANOS ANTERIORES >>