NOTICIAS 2014: páxina  de 3 de 3

  Salvemos a Fracha!
  Asina a petición  
  Impidamos a prórroga de ENCE en Lourizán!
  Asina a petición

  Salvemos a Praia de Aguete!:
  Asina a petición
--------------------

Sábado 7 de marzo:

Ruta guiada polo Lerez: Estudo da flora.

Horario: de 17 a 19h

Saída: Ponte dos Tirantes.


Descobre con nós os segredos que o Lérez che ofrece aquí mesmo, a carón da casa.

Abonda con chamar ao 986 840 367 (de 9 a 14h.), ou mandar un correo a:

xuventude@pontevedra.eu

(indicando nome completo, idade e un teléfono de contacto)

--------------------
05.03.2015. A APDR (coordinación galega da PECCEM) chama a un pacto municipal pola defensa do medio ambiente, a saúde e contra a contaminación electromagnética
... a partidos políticos e agrupacións de electores, ante a convocatoria de eleccións municipais de maio de 2015. Propoñemos un Pacto municipal pola defensa do medio ambiente, a saúde e contra a contaminación electromagnética, na liña proteccionista da Resolución 1815/2011 da Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa, defendida por asociacións profesionais como o Colexio de Biólogos de Galicia (en maio e xuño de 2012). Estas propostas seguen a liña das alegacións e mocións municipais que presentamos dende a APDR/PECCEM contra la Lei Xeral de Telecomunicacións (plasmadas na presentación dunha proposición non de lei e dunha iniciativa parlamentar que contaron cos votos da oposición no Parlamento galego e nas mocións presentadas en mais de 10 concellos nas 4 provincias –ver dossier de prensa-). Ver CARTA ENVÍADA.
 

--------------------
05.03.2015. O Plan de emerxencia exterior de ENCE-ELNOSA, ese gran descoñecido. Activouse no incendio da gasolineira de Os Praceres do 04.03.15?
Pese a estar publicado na web da Xunta de Galicia, a poboación de Marín e Pontevedra segue a descoñecelo. A "autoridade competente", xunto as industrias implicadas, son responsábeis da transmisión da información á poboación afectada das medidas a tomar en caso ante a posibilidade de accidente grave, dotando dos medios precisos para ilo. Unha vez máis a poboación de Marín e Pontevedra non sabe que facer, como actuar nin a donde ir.  Unha vez máis demóstrase o incumprimento da lexislación  sendo descoñecido dito plan de emerxencias. Unha vez máis o accidente da gasolineira de Os Praceres lémbranos dos desastres que poden suceder e da necesidadede non autorizar a permanencia do complenxo ENCE-ELNOSA da ría. ... Ver nota de prensa da APDR. Ver Plan de Emerxencia Exterior. Ver vídeo de Antena 3:


--------------------
02.03.2015. A APDR (como coordinación galega da PECCEM) denuncia a vasalaxe institucional ao lobby da comunicación sen fíos na World Mobile Congress en Barcelona
... auspiciado por institucións públicas que integran a Fundación MWCB (Mobile World Capital Barcelona), xunto á GMSA, grupo representante do lobby Internacional da comunicación sen fíos, comunicación xa recoñecida como potencialmente perigosa para a saúde na Resolución 1815/2011 da Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa (APCE), Desde a PECCEM, apostamos a que este tipo de eventos sobre as tecnoloxías da comunicación a proveiten este ámbito para potenciar o uso de dispositivos biocompatíbeis, alerten dos perigos do uso precoz, indiscriminado e prolongado dos teléfonos móbiles e outros dispositivos sen fíos e eduquen sobre como reducir devanditos riscos, ... Ver comunicado APDR/PECCEM. Ver Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Ver: EFE FUTURO
--------------------
28.02.2015. A última sentenza do TSXG provoca o trunfalismo de ENCE

... A sentenza da Sección 2ª da Sá do Contencioso-Administrativo do TSXG, que desestima o recurso presentado pola APDR contra a renovación da AAI de ENCE, deu pe aos seus directivos a expresar un trunfalismo desmedido co que pretende desprestixiar as posicións da nosa asociación. ENCE fai unha lectura interesada do fallo e esquece –entre outras cousas- que a decisión é recorríbel diante do Tribunal Supremo e mesmo que o alto tribunal ten reforzado a nosa posición ao fallar o 26/4/2012 ao noso favor anulando o chamado Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal no que –como é sabido- baseou a Xunta da Galicia a concesión da AAI á empresa.... Ver nota de prensa, PontevedraViva.com,
--------------------
23.02.2015: Esiximos o inmediato cumprimento da sentenza que obriga á demolición dos recheos ilegais do Porto de Marín: 
Ante as voces, mediatizadas da defensa dos intereses económicos das empresas que se teñen beneficiado destes  recheos ilegais a APDR vimos advertindo e denunciando ano tras ano –e xunto a outros colectivos- dos seus danos ambientais,  da destrución de recursos naturais e perda de postos de traballo derivados da súa explotación (pesca, marisqueo). As administracións mantiveron uns recheos ilegais que propocionan terreo gañado ao mar a costa dos cartos públicos  para o beneficio de dúas empresas portuarias sen importarlle os danos ambientais, económicos ou sociais coñecidos e avaliados que se estaban a producir. Ver nota de prensa completa, PontevedraViva.com, Faro de Vigo.

El Roto. El País
--------------------
14.02.15:  A APDR esixe responsabilidades polo vertido directo de augas residuais sobre o banco marisqueiro de os Placeres do pasado mércores 11 .…
... no inicio das obras de reparación do emisario submarino. Ao longo dos últimos anos, a APDR veu denunciando diante da administración a situación do emisario que, de acordo con distintas informacións recibidas na asociación, atopábase partido en dous e, xa que logo, tiña deixado de funcionar correctamente provocando un importante impacto ambiental sobre a calidade das augas da Ría. O pasado mes de setembro a Xunta de Galicia recoñecía ter coñecemento da existencia da citada rotura desde os primeiros meses do 2014, asegurando que a parte final do emisario –a que corresponde á zona dos difusores e, xa que logo, a que ten a principal función no proceso de depuración desta infraestrutura- está separada do resto, polo que ten perdido toda a súa utilidade neste proceso ... Ver nota de prensa completa.
--------------------
03.02.2015. A APDR presentou alegacións, como parte interesada, ao expediente de caducidade da concesión de ENCE

... facendo especial fincapé naqueles aspectos relativos aos incumprimentos de carácter medioambiental incluídos polo Ministerio como causas de posíbel caducidade da concesión “adoptar todas as medidas que se lle impoñan para reducir a toxicidade das augas residuais ata os límites que permitan a vida do marisco e da pesca” e así mesmo, “todas as precaucións necesarias para evitar malos cheiros, fumes, pós, gases tóxicos e cantas circunstancias poidan ser molestas para o veciñanza e nocivas para a saúde” unhas obrigas que foron –e continúan a ser- incumpridas case sistematicamente ao longo da existencia da empresa na enseada de Lourizán. Ver nota de prensa, Ver Faro de Vigo.
--------------------
O 24.01.2015 nun novo auto o TSXG desestima o recurso do Avogado do Estado e insiste na demolición dos recheos do Porto de Marín .…
...poñendo  en evidencia a necesidade de devolver ao mar o que sempre foi do mar, de recuperar o sistema de correntes da ría, os sistemas naturais e os bancos marisqueiros. Débese comezar a planificar canto antes o futuro do Porto de Marín dentro da legalidade, favorecendo as funcións porturarias que sexan compatibles co mantemento do medio natural e da actividade produtiva. Pero os responsables do porto e a abogacía do estado parecen isensibles ás sentenzas ditadas nas máis altas instancias xudiciais e todo indica que a súa vontad é a de incumprilas, continuando co derroche de fondos públicos mantendo activas as obras contempladas. Ver nota de prensa da APDR do 30.09.2014 nesta liña. Ver Pontevedra Viva.com, Voz de Galicia, El Correo Gallego. Ver vídeo da APDR de 2010.
Afectación dos recheos anteriores no Porto de Marín. Fonte: Técnico da Lonxa de Campelo (2009)
--------------------
24.01.2015: Ao final a embarcación ("NO CELULOSAS") navegou na "I Regata Interclubes de la Ría de Pontevedra-Premio Deputación de Pontevedra"
Este sábado a APDR estivo presente na regata apoiando a presenza desta embarcación a cuio patrón (Juan Carlos Pérez Olmedo) se lle negou participar co nome "NO CELULOSAS", polo que mudou o nome na inscripción mantendo na vela o nome orixinal. Ver fotos e noticia en facebook


--------------------
23.01.2015. A APDR por un modelo participativo e descentralizado de xestión de residuos baseado na política das 3Rs (Redución, Recuperación e Reciclaxe) incluida a compostaxe, como alternativa á política de vertedoiros e incineración de SOGAMA 

... Non se pode confundir a compostaxe coas formas contaminantes de xestión de residuos. Unha xestión descentralizada de residuos baseada na política das 3Rs e na compostaxe da valor aos residuos urbanos, é complementaria cunha xestión forestal sustentábel e favorece o desenvolvemento local, a educación ambiental e a participación da cidadanía. Solicitamos ao Concello de Pontevedra e a Deputación provincial toda a información sobre a proposta dunha PLANTA DE COMPOSTAXE  e canles de participación activa da cidadanía. Solicitamos unha vez máis á Deputación Provincial de Pontevedra a participación na elaboración e aplicación dun plan de xestión de residuos sólidos para a provincia... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, Faro de Vigo, Sermos Galiza, Federación Ecoloxista Galega.
--------------------
21.01.2015: Qué intereses defenden os clubes de vela da Ría de Pontevedra?: 
O Grupo de Interclubes da Ría de Pontevedra, que organiza a chamada “I Regata Interclubes de la Ría-Premio Deputación de Pontevedra” e do que forman parte o RO YACHT CLUB de Combarro, o Real Club del Mar de Aguete, o Real Club Náutico de Sanxenxo, o Club Náutico de Portonovo, a Comisión Naval de Regatas da Escuela Naval Militar de Marín e o Club Náutico de Beluso remitiu un escrito a Juan Carlos Pérez Olmedo –patrón de iates negándolle participar na regata baixo o nome “NO CELULOSAS”, con independencia de que a Federación de Vela lle teña permitido levar esa publicidade. Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, El País.
--------------------
14.01.2015: charla coloquio "ENCE: Impacto ambiental e socio-económico no mundo do mar da ría de Pontevedra"  …

...   protagonizada por Alberto de Coó, biólogo e investigador, que con todo tipo de informes, estadísticas e porcentaxes responsabilizou a ence-elnosa de vertidos, contaminación e accidentes que derivaron nunha disminución nos últimos quince anos do 50 por cento da produción pesqueira e marisqueira da ría na zona onde se asenta a factoría. Tamén presentou alternativas laborais biocompatíbeis á producción de ENCE,  Este ciclo de conferencias forman parte do proceso da organización PODEMOS de Pontevedra para tomar unha posición sobre a permanencia do Complexo industrial ENCE-ELNOSA na ría. Ver máis.
 

--------------------

12.01.2015. A APDR solicita a consideración de parte interesada no expediente de caducidade aberto a ENCE
É especialmente significativo que desde o “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” se teña considerado necesario ampliar as causas de caducidade da concesión de Ence en Lourizán aos incumprimentos en materia de danos ambientais e á saúde das persoas e pola situación das balsas de decantación agora supostamente en desuso, aspectos todos eles obxecto das nosas múltiples denuncias públicas e xudiciais: incumprimento da lexislación en materia de vertidos e emisións atmosféricas e provoca a mortaldade do marisco e a pesca e segue producindo cheiros nauseabundos, fumes e gases tóxicos que atentan contra a saúde e a calidade de vida das persoas, ... Ver nota de prensa. Ver Faro de Vigo, PontevedraViva.comLa Voz de Galicia.
29.12.2014: Inclúen incumprimentos ambientais e de saúde no expediente de caducidade da concesión de ENCE …
... Cristina de Paz Curbera, Xefa  do servizo de Costas de Pontevedra, nun oficio comunicado o 29.12.2014 informa da ampliación das causas de caducidade da concesión de ENCE en Lourizán, como «os posíbeis incumprimentos en relación coa adopción de medidas para reducir a toxicidade das augas residuais ata os límites que permitan a vida do marisco e da pesca, e coa adopción das precaucións necesarias para evitar malos cheiros, fumes, polvo, gases tóxicos e cantas circunstancias podan ser molestas para a veciñanza e nocivas para a saúde». Tamén inclúe a situación de ilegalidade das balsas de decantación. Ver Voz de Galicia
--------------------
Nadal 2014: agasallos seguros sen contaminación electromagnética para nenas e nenos
APDR e PECCEM informan ás ANPAS dos riscos dos agasallos de dispositivos sen fíos (microondas), na liña  da Axencia Europea do Medio Ambiente, concretizada na Resolución 1815/2011 da A.P. do Consello de Europa (asinada polos parlamentos Vasco e Navarro, o Colexio Oficial de Biólogos de Galicia, etc.), que solicita, entre outras, centros de ensino libres de contaminación electro-magnética (móbiles, Wifi) e campañas educativas sobre os riscos dos dispositivos que a producen. VER: nota de prensafolla para nais e pais, IMAXE da campañaDiario Liberdade.
--------------------
16.12.2014: charla coloquio "por un futuro de calidade, ENCE fóra da ría xa"  …

Foto de R. Vásquez. Faro de Vigo 17.12.2014 
...   protagonizada por Antón Masa e Benito Andrade da APDR, cun relatorio rigoroso, exhaustivo e pedagóxico sobre o que supón a permanencia de ENCE na Ría e sobre a trama ENCE-ELNOSA/Xunta/PP. En breve poñeremos un vídeo das súas exposicións. Este acto está enmarcado dentro del Ciclo de Conferencias “ENCE a debate” organizado polo círculo de PODEMOS de Pontevedra. Este ciclo de conferencias forman parte do proceso da organización PODEMOS de Pontevedra para tomar unha posición sobre a permanencia do Complexo industrial ENCE-ELNOSA na ría. Ver Faro de Vigo. Ver Ría Aberta de novembro de 2014.
--------------------
05.12.14: comparecencia no xulgado de directivos da APDR, denunciados por evidenciar a TRAMA POLÍTICO-FAMILIAR ENCE-ELNOSA/XUNTA ...
... na demanda de conciliación presentada por Dna. María José Echevarría Moreno contra ambos directivos da APDR polas declaracións relacionadas coa existencia dunha trama entre ENCE e a XUNTA DE GALICIA. Como se lembrará, a citada Sra., que ocupa o cargo de Subdirectora Xeral de Coordenación Ambiental na Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, está casada co actual director de ENCE-Pontevedra, D. Antonio Casal, o que da lugar a situacións que para nada resultan normais nunha sociedade democrática e que mesmo poden dar lugar á comisión de actos punibeis pola lexislación. NON HOUBO CONCILIACIÓN:  Ver PontevedraViva.com, Ver Ría aberta de novembro 2014. Ver FACEBOOK da APDR e escoitar Radio Pontevedra.

--------------------
04.12.2014: a APDR solidarízase cos 16 membros de Greenpeace xulgados por rexeitar a enerxía nuclear ....
... xa que entendemos que a defensa do medio ambiente non é delito. Así mesmo, denunciamos a complicidade e sometemento do goberno español aos intereses económicos das grandes empresas (nesta ocasión IBERDROLA GENERACION NUCLEAR, SA) teimando en manter aberta unha central altamente perigosa, e máis tendo en conta que hoxe en día a viabilidade técnica-económica e a rendibilidade social das enerxías renovables é constatable. Esta actitude do goberno español ten unha explicación clara no contexto de corrupción propiciado polo "sistema de portas xiratorias" no que o sector eléctrico é un claro modelo con numerosos casos de expresidentes, exministros e altos cargos nos seus consellos de administración. Ver Diario Liberdade.

--------------------
03 de decembro. A electrohipersensibilidade (EHS): a cara ignorada da discapacidade ...
 
... no día Internacional da Discapacidade a Plataforma Estatal Contra a Contaminación Electromagnética (PECCEM), da que forma parte a APDR, denuncia a inacción institucional do estado español desatendendo as chamadas a recoñecer a EHS como unha discapacidade funcional (como en Suecia) provocada por unha enfermidade ambiental  de intolerancia aos campos electromagnéticos, xa solicitada polo Parlamento Europeo 2009 e a A.P. do Consello de Europa 2011, e recoñecer os plenos dereitos das persoas electrosensíbeis. VER: nota PECCEM e Carta das asociacións EHS europeas ao Comité Económico e Social Europeo.
--------------------
28.11.2014: a APDR esixe a solución definitiva ao tratamento dos vertidos á ría ....
... Diante da denuncia da UE ao estado español polo risco que os vertidos á Ría están a causar na saúde (e os postos de traballo da xente do mar), na liña denunciada pola APDR á UE, esiximos de novo tomar medidas oportunas como as sancións aos responsábeis dos vertidos e impedir por todos os medios que se manteña esta situación (depuración de todos os vertidos á ría, mellora do funcionamento das estacións depuradoras hoxe existentes, eliminación dos vertidos de ENCE e ELNOSA). Por outra banda, o saneamento e recuperación da nosa ría e a súa explotación racional dos seus recursos é, en todo caso, incompatíbel cunha prórroga a ENCE no seu actual emprazamento. Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com,

--------------------
19.11.2014: o comité de empresa de ENCE arroupouse no discurso publicista e negacionista de ENCE  …
 
... Na primeira conferencia das xornadas sobre ENCE organizadas por PODEMOS estivo protagonizada por un comité de empresa de ENCE, que lonxe dun proxecto  de ben común, defendeu o discurso negacionista da súa patronal e sen sairse dos informes propagandísticos dunha empresa denunciada públicamente por corrupción ambiental con portas xiratorias ENCE/PP/XUNTA:
- Negacionista do impacto ambiental e para a saúde,
- Negacionista do impacto negativo para un desenvolvemento sustentábel baseado na explotación racional dos recursos da ría .....
... Ver FACEBOOK da APDR.
--------------------
GRAZAS POR ACUDIR !!

NIN UN PASO ATRAS !!
POR DIGNIDADE, IMPIDAMOS A PRÓRROGA DE ENCE !!

A CHARLA COLOQUIO  NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA CONVERTIUSE NUNHA ASEMBLEA ABERTA QUE NECESITOU DO USO DA PLANTA SUPERIOR PARA DAR CABIDA A TÓDALAS PERSOAS ASISTENTES

GRAZAS VICENTE E ALBA POLAS VOSAS APORTACIÓNS !!

Ver ALBÚM DE FOTOS: en facebook.

Ver abaixo a Foto de G. Santos publicada no Faro de Vigo do 12.11.2014, antes do comezo do acto.

 
--------------------

Martes 11.11.14: charla-coloquio no teatro principal de Pontevedra: por dignidade, impídamo a prórroga de ENCE. Ás 20,30h.

... ACTO ABERTO Á PARTICIPACIÓN DA CIDADANÍA:

- Cos relatores ALBA NOGUEIRA, Profesora de Dereito administrativo e experta na temática medio ambiental, e VICENTE GARCÍA LEGÍSIMA, avogado da APDR e concelleiro no Concello de Pontevedra. Abordarán a situación actual da loita contra a permanencia de ENCE no seu actual emprazamento na Ría e as posibilidades que aínda existen de frear a súa pretendida prórroga máis alá do 2018.

- Coa presentación da nova edición da revista RÍA ABERTA, dedicada á denuncia da trama familiar existente entre as direccións de ENCE e ELNOSA e a Xunta de Galicia, que está a impedir a apertura de expedientes sancionadores ás empresas de Lourizán e que permitiu a concesión das correspondentes Autorizacións Ambientais Integradas (AAI) en condicións absolutamente irregulares e mesmo ilegais.

... ACTO da APDR para contrarestar a millonaría campaña propagandística que está a desenvolver ENCE baséada na mentira e as falsas promesas, porque ENCE segue a destruír o noso medio ambiente, a economía da comarca e a calidade de vida da poboación, segue incumprindo a lexislación en materia de vertidos á Ría e segue realizando prácticas ilegais como a dilución dos seus vertidos para agachar a súa verdadeira composición. Ver nota de prensa.

Por dignidade, polo futuro da comarca, participa e loita contra a corrupción ambiental en Pontevedra!

--------------------

O noso novo local. Ver fotos do traslado en facebook


--------------------
20.10.2014: aberto expediente a ENCE por obras ilegais  …
 
... O 02.10.14 na APDR recibimos notificación dunha Resolución da Alcaldía do Concello de Pontevedra en relación con certas obras realizadas por ENCE no recinto industrial de Lourizán, obras que no seu día foran denunciadas pola APDR á Policía Local por entender que se estaban a realizar sen a preceptiva licenza municipal. De acordo coa resolución adoptada pola Tenencia de Alcaldía, as obras consisten na substitución de depósitos soterrados e confírmase que ENCE está a realizar estas obras sen ter solicitado sequera o permiso correspondente... Ver nota de prensa. Ver Pontevedra Viva.com.
--------------------
13.10.2014: resposta da APDR ao director de ENCE-Pontevedra …
 
"... pretende Vde. en primeiro lugar, identificar os seus intereses particulares, os da fábrica que dirixe, co interese xeral da comarca de Pontevedra, algo que está ben lonxe da realidade; e todo para –máis unha vez- presionar á administración e chantaxear á poboación para forzar a prórroga da concesión, unha prórroga que –a todas luces e en base á desfeita ambiental, económica e social que provoca a presenza de ENCE no seu actual emprazamento- sería absolutamente inxustificábel e nefasta para a Ría e para a explotación dos recursos marisqueiros, pesqueiros, forestais e turísticos...". Ver nota de prensa, Ver Praza Pública, Faro de Vigo,
--------------------
30.09.2014: a nova providencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai necesario iniciar a retirada dos recheos e deter as obras que están a provocar un grave dano na ría de Pontevedra .…
 
... Pero os responsables do porto e a abogacía do estado parecen isensibles ás sentenzas ditadas nas máis altas instancias ... pronto se iniciarán os dragados ... que provocarán unha remobilización de sedimentos que pondrá en suspensión partículas minerais e contaminantes como os metais pesados ou os Policloruros de Bifenilo procedentes do complexo industrial de Lourizán ... A APDR denunciará diante da fiscalía estes feitos, pedindo que actúe contra os responsables dos recheos e dragados por dilapidación de caudais públicos, incumprimento das sentenzas e danos ambientais e aos recursos. Ver nota de prensa. Ver Faro de Vigo, PontevedraViva,

Noticias 2014: 1 - 2 - 3

NOTICIAS DE ANOS ANTERIORES >>