Pídenos o teu Libro da apdr:

VINTE ANOS EN DEFENSA DO MEDIO A MBENTE: 1987-2007 (10 €)

Ver Vídeos Marchas contra Celulosas:

2013

2011

2008


PETICIÓN Á "DEFENSORA DEL PUEBLO" POR UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS: MANDA A TÚA ADHESIÓN


 
IMPIDAMOS A PRÓRROGA DE ENCE EN LOURIZÁN!
ASINA A PETICIÓN
https://www.change.org/es/peticiones/xunta-da-galiza-impidamos-a-pr%C3%B3rroga-de-ence-en-louriz%C3%A1n



SALVEMOS A PRAIA DE AGUETE!: ASINA A PETICIÓN

http://www.change.org/petitions/portos-de-galicia-salvemos-la-playa-de-aguete

----------------
17.07.14: POLO CUMPRIMENTO INMEDIATO DA NOVA SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO E A PARALIZACIÓN DOS NOVOS RECHEOS E DRAGADOS NO PORTO DE MARÍN ...
...  A nova sentenza do Tribunal Supremo insiste na necesidade de cumprir á ditada en 2009 que obrigaba á Autoridade Portuaria, á Deputación de Pontevedra e á Xunta de Galicia ao desmantelamento dos recheos ilegais realizados desde o ano 1994 no Porto de Marín e confirma a obriga de iniciar sen máis dilación o proceso que culmina coa retirada dos materiais de recheo e a inutilidade do Plan Especial aprobado pola Xunta de Galicia en xullo de 2013; parece claro despois deste fallo, que a sa do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –diante da que a APDR presentou un recurso contra a aprobación do plan especial de 2013- fallará no sentido de anular tamén este enganoso documento ... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com. Diario Liberdade, Faro de Vigo. Ver dossier de prensa de 2013. Ver vídeo:



----------------
12.07.2014: ACORDO ELNOSA-XUNTA DE GALICIA: PAPEL MOLLADO? ...
"Cando en outubro de 2013 Agustín Hernández, daquela Conselleiro de Medio Ambiente, anunciaba a sinatura dun acordo entre ELNOSA e a Xunta de Galicia polo que a electroquímica ELNOSA se comprometía a pechar a súa actividade no complexo industrial de Lourizán en outubro de 2017, data na que iniciaría o desmantelamento das súas instalacións fabrís, desde a APDR denunciamos que o tal acordo –lonxe de garantir o peche definitivo de ELNOSA na Ría- era unha prórroga encuberta do prazo fixado con anterioridade polo goberno galego á empresa contaminante ...". Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, FEG, Diario Liberdade, ...

 
----------------
10.07.2014: A APDR E A PECCEM SOLICITAMOS Á “DEFENSORA DEL PUEBLO” QUE INTERPOÑA UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA A NOVA LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS (LXT). ...
... PEDIMOSVOS A ADHESIÓN URXENTE A ESTA PETICIÓN (presentada o pasado 27 de xuño co expediente 14012313): como asociación ou a nivel individual, enviándoa ao correo electrónico: rexistro@defensordelpueblo.es, con copia ao correo da PECCEM: info@peccem.org, onde recibirás un correo de confirmación e unha notificación de cumprimento da normativa de protección de datos. A Lei 9/2014, Xeral de Telecomunicacións permite a expropiación da nosa saúde (non aplica o principio de cautela) e dos espazos públicos e privados (incluídos os nosos tellados e azoteas) e elimina competencias aos concellos e comunidades autónomas (en saúde, ordenación urbana, medio ambiente, participación cidadá, …). Ver nota de prensa. Ver folla para a adhesión á petición.   Ver Dossier de prensa galega, Ver modelo de mocións municipais e listado de concellos, deputacións e comunidades autónomas onde presentouse algunha moción ou proposta contra a LXT.

----------------
04.07.2014: A APDR DENUNCIA O FRAUDE NA CERTIFICACIÓN FORESTAL BAIXO ESTÁNDARES FSC DE ENCE ENERXÍA E CELULOSA ...
... Diante da empresa de certificación Bureau Veritas, nos últimos meses, a APDR veu denunciando o feito de que se oculte a situación da superficie certificada, botando abaixo un dos pilares do FSC, o da transparencia nas operacións certificadas; denunciou tamén, con evidencias claras relativas a parcelas concretas, o feito de que se utilicen prácticas de cultivo que implican unha forte degradación física dos solos e aportou documentos que proban estes feitos. Tamén se denunciou a degradación química e biolóxica nos solos onde se plantan os eucaliptos debido á utilización de potentes agrotóxicos. A consecuencia é evidente: a perda irreversible de solo. A utilización de maquinaria pesada, a alteración de perfiles edáficos, a falla de diversidade nas plantacións ou o uso abusivo de agrotóxicos atentan contra a biodiversidade e as paisaxes e favorecen a perda de grandes cantidades de solo fértil por erosión. Ver nota de prensa. Ver Diario Liberdade.

----------------

03.07.2014: A APDR DENUNCIA A CONTAMINACIÓN FECAL DA PRAIA DE RAXÓ ...
... do pasado día 28 de xuño, privándolla da súa vocación natural nesta época do ano, na que o lecer e o disfrute por parte da cidadanía require que tanto a area coma o auga estean nas mellores condicións hixiénicas. Esiximos coñecer as responsabilidades a que houbera lugar e que se poñan os medios necesarios para que non se volvan repetir feitos desta natureza, que non só impiden o uso e disfrute dos areais senón que dan ao traste coa explotación dos recursos marisqueiros da Ría, a principal fonte de ingresos de moitas familias da comarca. Ver nota de prensa. Ver Pontevedra Viva.com.

----------------
Sábado 21 de Xuño - Estivemos de MARCHA CONTRA CELULOSAS

       

Ver: Faro de Vigo, PontevedraViva.com, Diario liberdade, Correo Gallego,
Ver: Galeria de fotos de PontevedraViva.com,
----------------

Ver Faro de vigo, PontevedraViva.com,
----------------

Xa estamos a preparar a ....
MARCHA CONTRA CELULOSAS

Sábado 21 de Xuño ás 19,30h
          SAÍDA DAS ALAMEDAS DE MARÍN E PONTEVEDRA
   
Ver comunicado Marcha 2014,
Ver Diario Liberdade, PontevedraViva.com, Faro de Vigo
----------------

07.06.2014: CELULOSAS, UN PROBLEMA DE NARICES ...
... "Hai uns días a empresa ENCE facía públicos os resultados dunha suposta enquisa anual coa que a empresa pretendía coñecer a percepción que a cidadanía ten da fábrica de Lourizán. Sen entrar nas razóns que puideron levar aos responsábeis de ENCE a non dar a coñecer os resultados obtidos en anteriores enquisas, imos tratar de explicar os que agora publican e que teñen que ver coas emisións olorosas da factoría ... En calquera caso PONTEVEDRA TEN UN PROBLEMA DE NARICES e hai que solucionalo do único xeito posíbel, eliminando ese foco cheirento que, ademais, impide o traballo no sector marisqueiro e pesqueiro na Ría e o desenvolvemento económico da comarca. Ver artigo completo. Ver PontevedraViva.com.

----------------
SÁBADO 7 de xuño de 2014: A APDR ORGANIZA UNHA FESTA POLO MEDIO AMBIENTE NA PRAZA DA VERDURA (11 H) ---> SUSPENDIDO POR PREVISIÓN DE CHUVIAS
--------------
20.05.2014: SOBRE A RESPONSABILIDADE DA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓXICA E POR COLIFORMES FECAIS  DA RÍA DE PONTEVEDRA ...
Dende  a APDR entendemos necesario facer as seguintes puntualizacións: os coliformes fecais non teñen unha orixe exclusivamente fecal e teñen no proceso de fabricación da pasta de papel un “caldo de cultivo” particularmente favorábel para a súa proliferación, unha inspección sorpresa de Augas de Galicia confirma a contaminación microbiolóxico nos vertidos de ENCE –entre outros- a elevadísima presenza de coliformes fecais (>1000000 ufc/100 mL) e Escherichia coli con grave incidencia particularmente no sector marisqueiro, ENCE mente pretendendo eludir a súa responsabilidade mentres o informe técnico de Augas de Galicia constata como habitual unha práctica de dilución dos vertidos que ocultarían esta contaminación microbiolóxica noutras mostras, nestas condicións ENCE non ten credibilidade para propor (e compoñer) unha mesa na búsqueda de solucións á contaminación da ría. Tamén sabemos que os vertidos de ENCE non son a única causa de contaminación bacteriolóxica da nosa Ría (existencia de algúns vertidos urbanos que seguen saíndo á Ría sen depurar e os episodios de mal funcionamento da depuradora de Os Praceres) e requiren tamén da atención e solución por parte da Xunta de Galicia. Ver nota de prensa. Ver: "The ecology of fecal indicator bacteria commonly found in pulp and paper mill water systemsn" e "Confirmation of E. coli among other thermotolerant coliform bacteria in paper mill effluents, wood chips screening rejects and paper sludges"

----------------
23.04.2014: A APDR REÚNESE COS RESPONSABLES DAS CONFRARÍAS DE CAMPELO (LOURIZAN, PONTEVEDRA E RAXÓ) PARA INFORMALOS ...

Ver Faro de Vigo.

... do contido de coliformes fecais e
Esterichia coli dos vertidos de ENCE (> 1000000 de unidades formadoras de colonias por cada 100ml) da analítica realizada por iniciativa de Augas de Galicia e de que a mostra dirimente á que fai referencia ENCE nas súas comunicacións públicas é unha mostra que foi conxelada e da que polo tanto desapareceron os organismos vivos, non sendo viable para realizar un análise microbiolóxico. Animouse aos mariscadores e mariscadoras a defender a calidade ambiental da ría e os seus recursos pesqueiros e marisqueiros (base dunha economía ambiental e solcialmente sostible) fronte á degradación que está a provocar a empresa ENCE
----------------
08.05.2014: A APDR DENUNCIA PUBLICAMENTE EN ROLDA DE PRENSA A CONTAMINACIÓN BACTERIANA PRODUCIDA POLA EMPRESA ENCE ...
... aparte de cunha elevada cantidade de materia orgánica, con microorganismos coliformes que, dado o volume do vertido da empresa, de entre 30.000 e 40.000 metros cúbicos diarios, por forza teñen que supoñer a principal entrada de este tipo de microorgnismos e polo tanto un factor determinante na cerga bacteriana que fai que un dos bancos da Ría de Pontevedra sexa considerado como zona C. ...  Ver PontevedraViva.comLa Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Diario de Pontevedra. Ver Dilixencia de Augas de Galicia referente á inspección do 12.09.13. Sobre o crecemento de "coliformes fecais" como a Escherichia coli nas plantas de producción de pasta de papel (orixinadas pola contaminación do proceso pastero non da contaminación fecal) ver: "The ecology of fecal indicator bacteria commonly found in pulp and paper mill water systemsn" e "Confirmation of E. coli among other thermotolerant coliform bacteria in paper mill effluents, wood chips screening rejects and paper sludges"

Ver: Faro de Vigo
----------------
MARTES 6 DE MAIO 2014 
VENRES 30 DE MAIO 2014

ASEMBLEA DA APDR:

- Ás 20,00h en 2ª convocatoria, na Casa das Campás (R/ Don Filiberto 9-11, Pontevedra). Ver PontevedraViva.com, Faro de Vigo

CEA ANUAL DA APDR

No Parador de Pontevedra (Rúa Barón) ás 21,30h.

Reserva en apdr@apdr.info ou chamando a: Antón 666 621 438, Antia 639 633 794.

A mobilización contra a pretensión de conceder unha prórroga a ENCE e ELNOSA máis aló do 2018 é FUNDAMENTAL na loita pola recuperación da Ría, mesmo por dignidade non podemos permitir a usurpación dun espazo público para darlle ás mans privadas.

Hoxe máis que nunca é necesario informar, denunciar e mobilizar a favor dunha Ría libre de empresas contaminantes. Participa activamente na campaña: coa mobilización podemos impedir a permanencia do complexo de Lourizan!       Ver carta aos socios/as
MARCHA CONTRA CELULOSAS
Sábado 21 de Xuño ás 19,30h
          SAÍDA DAS ALAMEDAS DE MARÍN E PONTEVEDRA
----------------
23.04.2014: A APDR E A PECCEM ALERTAN AOS CONCELLOS ANTE UNHA NOVA LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS Á MEDIDA DAS TELEOPERADORAS

"Dende a APDR e a PECCEM considérase o Proxecto de Lei Xeral de Telecomunicacións feito á medida das teleoperadoras: non aplica nin deixa aplicar o principio de precaución (solicitado por científicos independentes, o Parlamento europeo, a Asemblea parlamentar do Consello de Europa e a Axencia Europea de Medio Ambiente), elimina as potestades municipais e autonómicas neste ámbito e abre a vía das expropiacións de espazos privados ou públicos  para a instalación de antenas base de telefonía móbil atendendo aos intereses privados das teleoperadoras. ..." 
- Ver Nota de prensa e Modelo de moción municipal urxente,
- Ver artigos crave do proxecto da L.X.T. e rolda de prensa da PECCEM no Senado.
-
Ver Dossier de prensa galega
- Ver  Proposición non de Lei do BNG no Parlamento galego, ver
moción municipal presentada en Culleredo, ver iniciativa de AGE no Parlamento galego.
-----------------
21.04.2014: A APDR ESTIVO NA INAGURACIÓN DA XXXI SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA: FILOSOFÍA E REVOLUCIÓN ... "Queremos agradecer en primeiro lugar ao Aula Castelao de Filosofía a oportunidade de dar lectura hoxe aquí a este pequeno texto; grazas e recibide un afectuoso saúdo. Se algunha loita ten arraigo nesta comarca, sen dúbida é a da recuperación da Ría, da calidade das súas augas e da economía derivada da explotación racional dos seus recursos, que ten na eliminación do complexo CELULOSAS-ELNOSA o seu principal obxectivo. E, sen dúbida tamén, esta loita –despois de moitos anos- atravesa hoxe un dos momentos máis críticos da súa historia como consecuencia da nova lexislación de Costas  ...". Ver texto lido na XXXI Semana da Filosofía.

-----------------
20.04.2014: A APDR SOLICITA SER PARTE INTERESADA NO EXPEDIENTE ABERTO POR AUGAS DE GALICIA POLAS FILTRACIÓNS DE VERTIDOS Á RÍA DESDE A ESCOLLERA DE LOURIZÁN ...

... rexistradas nunha dilixencia de inspección practicada pola Xunta de Galicia ás instalacións da empresa ENCE o pasado 9 de setembro de 2013  en data 09/09/2013, Por esta razón, e tendo en conta que a APDR ten entre os seus obxectivos o saneamento e a recuperación da calidade das augas da Ría de Pontevedra e, xa que logo, a loita contra os vertidos que provocan a súa contaminación, solicitamos agora que se nos considere como PARTE INTERESADA no citado expediente e se nos facilite toda a documentación relativa ao mesmo... Ver nota de prensa. Ver Faro de Vigo.
-----------------
18.04.2014: A APDR DENUNCIA A ENCE POR INCUMPRIMENTO DA LEI DE AUGAS DE GALICIA
... diante da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental ...... Nunha das inspeccións realizadas por Augas de Galicia, o representante da empresa, que acompaña ao inspector asegura que habitualmente proceden a mesturar augas limpas procedentes da captación da empresa no Río Lérez (almacenadas nas denominadas agora balsas de emerxencias) coas augas residuais contaminadas procedentes da depuradora da empresa antes do seu vertido ... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.comLa Voz de Galicia, El Faro de Vigo, El Diario de Pontevedra, Praza Pública, Diario Liberdade,
-----------------
03.04.2014: ALGO CHEIRA MAL EN LOURIZAN

"Faltoulle tempo á realidade para deixar en evidencia ao director de ENCE en Pontevedra, Antonio Casal, que aseguraba nunhas declaracións públicas hai un par de días que tras a parada técnica anual, a fábrica ía ser un modelo en emisións olorosas e fumes. Onte mércores, CELULOSAS cheirou coma nos seus mellores momentos e a presenza de fume segue a ser evidente. Claro que ao mellor é que a cidadanía da nosa comarca non sabe distinguir cheiros nin fumes e o que semellaba pestilente non era máis que o sutil aroma do perfume de ENCE, ese perfume con toques metálicos e notas de mercaptanos ..."  Ver Nota de prensa.    
-----------------
28.02.2014: DENDE A APDR PRESENTAMOS RECURSO DE ALZADA CONTRA A ACTUALIZACIÓN POLA XUNTA DAS AUTORIZACIÓNS AMBIENTAIS INTEGRADAS DE ENCE E ELNOSA
... por conculcar os dereitos da cidadanía e atentar contra a defensa do medio ambiente. Ambas resolucións aproveitan a adaptación das AAI á nova lexislación europea para deixar sen efecto –entre outras cousas- a data de finalización da actividade industrial de ELNOSA (7 de xaneiro do 2014), e permite que tanto ENCE como ELNOSA poidan continuar na Ría sen sequera ter que solicitar a renovación das súas respectivas autorizacións ambientais ... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, Diario Liberdade, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo.
-----------------
26.02.14: EN RESPOTA A ANTONIO CASAL: A QUEN QUERE ENGANAR?  ...

Somos "un referente medioambiental mundial". ENCE
"Vaia por diante Sr. Casal que nin a min nin á APDR nos move ningún interese político e que tampouco traballamos ao servizo de ningunha organización política; sinceramente, di moi pouco ao seu favor que utilice argumentos tan falsos e puerís para tentar desautorizar a unha organización como a que hoxe presido, que goza dun prestixio e apoio social na comarca que xa lle gustaría ter á empresa que Vde. dirixe. Pero saiba Vde., Sr Casal, que esas falsidades non as cre ninguén que sexa medianamente obxectivo; que quen nos coñece sabe da nosa independencia e do noso traballo rigoroso a prol do saneamento e recuperación da Ría e, xa que logo, pola desaparición do complexo ENCE-ELNOSA do seu actual emprazamento...". Ver nota de prensa, Diario Liberdade,
-----------------
26.02.2014: WORLD MOBILE CONGRESS: ESCAPARATE DUNHA VANGARDA TECNOLÓXICA INSEGURA
A Plataforma Estatal Contra a Contaminación Electro Magnética, (PECCEM), na que participa a APDR, ante este escaparate mundial dunha poderosa industria coa capacidade de influír na toma de decisións políticas, denuncia a inacción do Ministerio de Sanidade fronte as reiteradas alertas de institucións europeias encamiñadas a minimizar os riscos destas novas tecnoloxías e protexer especialmente aos máis vulnerábeis. Ver nota de prensa da PECCEM. Ver lainformacion.com.
-----------------
17.02.2014: EN DEFENSA DA PRAIA DE AGUETE

Dende a APDR apoiamos a iniciativa e peticións do grupo cultural Ronsel de Seixo en defensa da praia de Aguete na liña de revisar o proxecto que deu lugar ao actual porto de Aguete e corrixan os fallos que provocaron a desfeita da praia, para que de forma natural a area volva ao seu lugar de orixe, mellorando deste xeito o calado do porto e a súa seguridade e a propia praia, ase made que fagan as obras necesarias para esa corrección non incrementando ou ampliando o porto por estar desaconsellado  nos estudos xa feitos. Ver e descargar folla de recollida de sinaturas. Asinar online. Ver Faro de Vigo.    
-----------------
17.02.2014: SOBRE A PROPAGANDA DE ENCE, DIME DO QUE PRESUMES...
"Se algo caracteriza á fábrica de ENCE –amais do seu selo específico de empresa contaminante e destrutora da calidade de vida e a saúde, probado mesmo pola vía xudicial- é o seu desmedido afán por pregoar unhas supostas bondades sociais e ambientais das que carece. Como se dos ollos do Guadiana se tratase, a súa propaganda mentireira aparece e desaparece na comarca en función do nivel de rexeitamento social cara á súa presenza na Ría e como medio de presión á cidadanía e á clase política no seu pulso pola permanencia en Lourizán máis aló do 2018. A vella cantarela da creación de postos de traballo e o seu respecto polo medio ambiente, máis ou menos cargada de bombo segundo as necesidades ...." Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, Diario Liberdade, Diario de Pontevedra.
-----------------
28.01.2014: A FORZA DA MOVILIZACIÓN SOCIAL ...
... Onte tivo lugar unha vitoria da sociedade civil fronte á política privatizadora do PP: a suspensión cautelar do proceso de privatización de 6 hospitais públicos na Comunidade de Madrid, froito da loita desenvolvida pola sociedade madrileña na rúa polo mantemento dunha sanidade pública, gratuíta e de calidade. É un trunfo da razón fronte á especulación; un trunfo dos dereitos socias, do ben común, fronte ás pretensións de enriquecemento duns poucos. Como o foi tamén a vitoria dos cidadáns e cidadás do barrio de Gamonal en Burgos, que coa súa mobilización fixeron recuar ao goberno municipal no seu intento por levar adiante unha obra inxusta e innecesaria e da que ían tirar enormes beneficios os especuladores amigos. E en Pontevedra temos tamén exemplos de cómo a cidadanía acaba impondo a súa razón na rúa e nos tribunais de xustiza, de cómo a mobilización foi quen de frear os intentos do poder por consolidar na Ría un modelo especulador e privatizador do ben común... Ver PontevedraViva.com, Diario Liberdade, Diario de Pontevedra


-----------------

SÁBADO 25.01.2014 ÁS 12 H EN SANXENXO: NOVA MOBILIZACIÓN DE SOS-PANADEIRA CONTRA A INSTALACIÓN DE NOVOS PANTALÁNS NO PORTO DEPORTIVO DO NÁUTICO

Desde a APDR facemos un chamamento á poboación da comarca para asistir á Concentración convocada por SOS PANADEIRA, nas súas xustas reivindicacións de salvagarda do medio ambiente e do interese xeral, centradas hoxe na oposición á construción de novos pantaláns no porto ... Ver nota de prensa. Ver noticias previas: Diario Liberdade, Faro de Vigo, La Voz de Galicia (1, 2), La Gaceta de Galicia, Diario de Arousa (1, 2), Diario de Pontevedra. Ver La Voz de Galicia, Diario de Arousa ...     
-----------------
CHEGA O 2014 ....
  • CON NOVAS PARA REXEITAR E PELEXAR ....
A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS PRORROGA A ENCE E A ELNOSA AS SÚAS AUTORIZACIÓNS AMBIENTAIS INTEGRADAS (AAI)….
… Aínda que para a meirande parte da cidadanía era evidente que cando o Partido Popular fala da súa posición contraria á permanencia de ENCE-ELNOSA en Lourizán faino coa boca pequena e só por motivos electorais, a Xunta con esta acción continua consolidándoas na ría. Ver nota de prensa do 14.12.13 que xa prevía esta actuación. Ver Faro de Vigo (1 e 2)

  • E CON NOVAS DE RECOÑECEMENTO .....
ANTON MASA, PRESIDENTE DA APDR, PREMIO OSÍXENO DE HONRA 2013, ÁS MILLORES ACTUACIÓNS AMBIENTAIS ....
… por toda unha traxectoria de compromiso co ambiente e defensa das rías e montes galegos fronte ás celulosas e os eucaliptos. O premio OSÍXENO 2013, categoría individual: Adolfo Muíños, alcalde de Rianxo, pola valente decisión de abandonar SOGAMA e a incineración e solicitar a incorporación á Mancomunidade do Barbanza para compostar os residuos urbanos. O premio OSÍXENO 2013 categoría colectivo: Equipa xurídica de Nunca Máis, por manter durante 11 anos a loita xudicial pola dignidade do pobo galego sinalando as responsabilidades dos verdadeiros culpábeis da catástrofe do Prestige.

Ver ADEGA. Ver texto lido por Antón Masa. Ver Sermos Galiza, Praza.Pública.com, ABC, Galiza Confidencial.

NOTICIAS DE ANOS ANTERIORES
>>