NOTICIAS 2014: páxina  de 2 de 2

Pídenos o teu Libro da apdr:

VINTE ANOS EN DEFENSA DO MEDIO A MBENTE: 1987-2007 (10 €)

Ver Vídeos Marchas contra Celulosas:

2013

2011

2008


PETICIÓN Á "DEFENSORA DEL PUEBLO" POR UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS: MANDA A TÚA ADHESIÓN


 
IMPIDAMOS A PRÓRROGA DE ENCE EN LOURIZÁN!
ASINA A PETICIÓN
https://www.change.org/es/peticiones/xunta-da-galiza-impidamos-a-pr%C3%B3rroga-de-ence-en-louriz%C3%A1nSALVEMOS A PRAIA DE AGUETE!: ASINA A PETICIÓN

http://www.change.org/petitions/portos-de-galicia-salvemos-la-playa-de-aguete

----------------
16.09.14: A TRAMA POLÍTICO-FAMILIAR ENCE-ELNOSA/XUNTA DE GALICIA: RESPOSTA A ENCE.
... No seu ataque á APDR, ENCE, recoñece abertamente a existencia, desde hai 19 anos, dunhas relacións familiares actualmente coñecidas e denunciadas entre representantes de ENCE e ELNOSA e a actual Subdirectora Xeral de Coordinación Ambiental da Xunta de Galicia, que foi nomeada Subdirectora Xeral de Calidade Ambiental  polo ex-Conselleiro de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, actual membro do Consello de Administración de ENCE.  ENCE nas súas acusacións recoñece como normal á implicación da Sra. Echevarria na tramitación de distintos asuntos relacionados con ENCE e ELNOSA, entre outros algúns relacionados coa tramitación das respectivas Autorizacións Ambientais Integradas (AAI) e das súas renovación (cursadas polo seu marido no caso de ENCE ou pola súa irmán no caso de ELNOSA), máis esquece as funccións da Subdirección que ocupa a Sra. Echevarría como a tramitación de expedientes sancionadores por infraccións ambientais ou a inspección ambiental.... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, Praza Pública, Diario Liberdade,

----------------
11.09.14: A APDR DENUNCIARÁ ANTE O VALEDOR DO POBO A ‘’TRAMA POLÍTICO-FAMILIAR’’ ENTRE XUNTA E ENCE ...
...  Conseguimos e mostramos os documentos na que, entre outros, a actual subdirectora xeral de Coordinación Ambiental e anteriormente subdirectora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría Moreno, participou na tramitación de distintos asuntos relacionados con ENCE e ELNOSA, entre outros algúns relacionados coa tramitación da Autorizacións Ambiental Integrada (AAI) solicitada polo seu esposo Antonio Casal (actual director da fábrica de ENCE en Lourizán), así como tamén a solicitada pola quen todo apunta que é a súa irmá, Amaya Echevarría Moreno (xefa industrial de Elnosa). A APDR solicita a dimisión de María José Echevarria da súa Subdirección, da quen depente, entre outras, a tramitación de expedientes sancionadores por infraccións ambientais ou a inspección ambiental, moi relacionado coa actividade de ENCE e ELNOSA, e solicitará o amparo do Valedor do Pobo. ....., Ver Finanzas.com, Sermos Galiza, La Voz de Galicia, Faro de Vigo.
----------------
04.09.14: AUGAS DE GALICIA ADVIRTE A ENCE POR UTILIZAR TÉCNICAS DE DILUCIÓN DOS VERTIDOS ...
...  De acordo co escrito recibido, Augas de Galicia ten emitido cinco informes en diversas ocasións ao longo dos anos 2013 e 2014, que fan referencia á utilización das chamadas balsas de emerxencia, que –tal como denunciabamos no pasado mes de abril- entra en contradición co establecido na Autorización Ambiental Integrada. ... Resulta certamente indignante que a Xunta, que recoñece implicitamente que ENCE utiliza as balsas de emerxencia para diluír os seus vertidos non abra un expediente sancionador contra a empresa, unha empresa que –non se debe esquecer- caracterízase polo incumprimento da lexislación ambiental sen que o Goberno galego tome medidas... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com,


----------------
28.08.2014: LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS: A QUEN DEFENDE A "DEFENSORA DEL PUEBLO"? 
... Recentemente a Defensora del Pueblo contestou negativamente á petición de iniciar un recurso de inconstitucionalidade solicitado pola PECCEM (da que forma parte a APDR) e apoiada por numerosos grupos e organizacións como os que conforman a propia Federación Ecoloxista Galega. Consideramos esta resposta como mínimo partidista e contraditoria dando vía libre a unha lei que permite estender a rede de telefonía móbil 4G antes de garantir os límites e as medidas de precaución necesarias. Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, Diario Liberdade, Diario de Pontevedra, Faro de Vigo. Ver Dossier de prensa. Ver PECCEM.

----------------
SÁBADO 9 DE AGOSTO/2014: MANIFESTACIÓN ANTITOURADAS ÁS 20H NA PEREGRINA  EN PONTEVEDRA ...
... Un ano máis dende a APDR apoiamos as iniciativas de TOURADAS FORA DE PONTEVEDRA que rematan nunha manifestación o SÁBADO 9 DE AGOSTO ÁS 20H NA PEREGRINA, POR UNHAS FESTAS SEN SANGUE!!, A TORTURA NON É ARTE NIN CULTURA!!. Ver faceboock de Touradas Fora de Pontevedra.

----------------
28.07.2014. A APDR DENUNCIA OBRAS SEN LICENZA EN ENCE (NA POLICIA LOCAL E NO XULGADO DE GARDA) E NON DESCARTA A EXISTENZA DE VERTIDOS INDUSTRIAIS ILEGAIS  ...

... De acordo coa información recibida na APDR, o pasado luns día 21 de xullo no recinto fabril que ocupa a empresa “ENCE-Energía y Celulosa” en Lourizán realizáronse obras consistentes no levantamento duns depósitos soterrados que, ao parecer, contiñan residuos industriais e/ou fecais, co obxectivo de substituílos por novos depósitos, unhas obras que carecen da necesaria licenza municipal ...  todo indica que a decisión de substituír os depósitos soterrados por uns novos, foi provocada pola constatación de que se tiña producido a rotura dalgún deles e, como consecuencia, a perda dun importante volume de vertidos líquidos potencialmente perigosos para o medio ambiente ... Ver nota de prensa. Ver Diario Liberdade, PontevedraViva.com,
----------------
19.07.2014: CHARLA DA APDR SOBRE ANTENAS E SAÚDE INVITADA POLA COMUNIDADE DE MONTES DE PEITIEIROS (GONDOMAR)  
... ante unha corentena de participantes, para valorar as diferentes propostas de instalar antenas de telefonía móbil nos montes de Peiteiros. Debatouse sobre o actual crecemento exponencial da contaminación electromagnética e a nova rede 4G, e dos criterios dunha nova lei Xeral de Telecomunicacións que impide aplicar criterios racionais e proteccionistas da saúde por parte das administracións locais e autonómicas. Ver modelo de mocións municipais contra a LXT Ver Dossier de prensa.

----------------
17.07.14: POLO CUMPRIMENTO INMEDIATO DA NOVA SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO E A PARALIZACIÓN DOS NOVOS RECHEOS E DRAGADOS NO PORTO DE MARÍN ...
...  A nova sentenza do Tribunal Supremo insiste na necesidade de cumprir á ditada en 2009 que obrigaba á Autoridade Portuaria, á Deputación de Pontevedra e á Xunta de Galicia ao desmantelamento dos recheos ilegais realizados desde o ano 1994 no Porto de Marín e confirma a obriga de iniciar sen máis dilación o proceso que culmina coa retirada dos materiais de recheo e a inutilidade do Plan Especial aprobado pola Xunta de Galicia en xullo de 2013; parece claro despois deste fallo, que a sa do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –diante da que a APDR presentou un recurso contra a aprobación do plan especial de 2013- fallará no sentido de anular tamén este enganoso documento ... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com. Diario Liberdade, Faro de Vigo. Ver dossier de prensa de 2013. Ver vídeo:----------------
12.07.2014: ACORDO ELNOSA-XUNTA DE GALICIA: PAPEL MOLLADO? ...
"Cando en outubro de 2013 Agustín Hernández, daquela Conselleiro de Medio Ambiente, anunciaba a sinatura dun acordo entre ELNOSA e a Xunta de Galicia polo que a electroquímica ELNOSA se comprometía a pechar a súa actividade no complexo industrial de Lourizán en outubro de 2017, data na que iniciaría o desmantelamento das súas instalacións fabrís, desde a APDR denunciamos que o tal acordo –lonxe de garantir o peche definitivo de ELNOSA na Ría- era unha prórroga encuberta do prazo fixado con anterioridade polo goberno galego á empresa contaminante ...". Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, FEG, Diario Liberdade, ...

 
----------------
10.07.2014: A APDR E A PECCEM SOLICITAMOS Á “DEFENSORA DEL PUEBLO” QUE INTERPOÑA UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA A NOVA LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS (LXT). ...
... PEDIMOSVOS A ADHESIÓN URXENTE A ESTA PETICIÓN (presentada o pasado 27 de xuño co expediente 14012313): como asociación ou a nivel individual, enviándoa ao correo electrónico: registro@defensordelpueblo.es, con copia ao correo da PECCEM: info@peccem.org, onde recibirás un correo de confirmación e unha notificación de cumprimento da normativa de protección de datos. A Lei 9/2014, Xeral de Telecomunicacións permite a expropiación da nosa saúde (non aplica o principio de cautela) e dos espazos públicos e privados (incluídos os nosos tellados e azoteas) e elimina competencias aos concellos e comunidades autónomas (en saúde, ordenación urbana, medio ambiente, participación cidadá, …). Ver nota de prensa. Ver folla para a adhesión á petición.   Ver Dossier de prensa galega . Ver modelo de mocións municipais e listado de concellos, deputacións e comunidades autónomas onde presentouse algunha moción ou proposta contra a LXT.

----------------
04.07.2014: A APDR DENUNCIA O FRAUDE NA CERTIFICACIÓN FORESTAL BAIXO ESTÁNDARES FSC DE ENCE ENERXÍA E CELULOSA ...
... Diante da empresa de certificación Bureau Veritas, nos últimos meses, a APDR veu denunciando o feito de que se oculte a situación da superficie certificada, botando abaixo un dos pilares do FSC, o da transparencia nas operacións certificadas; denunciou tamén, con evidencias claras relativas a parcelas concretas, o feito de que se utilicen prácticas de cultivo que implican unha forte degradación física dos solos e aportou documentos que proban estes feitos. Tamén se denunciou a degradación química e biolóxica nos solos onde se plantan os eucaliptos debido á utilización de potentes agrotóxicos. A consecuencia é evidente: a perda irreversible de solo. A utilización de maquinaria pesada, a alteración de perfiles edáficos, a falla de diversidade nas plantacións ou o uso abusivo de agrotóxicos atentan contra a biodiversidade e as paisaxes e favorecen a perda de grandes cantidades de solo fértil por erosión. Ver nota de prensa. Ver Diario Liberdade.

----------------

03.07.2014: A APDR DENUNCIA A CONTAMINACIÓN FECAL DA PRAIA DE RAXÓ ...
... do pasado día 28 de xuño, privándolla da súa vocación natural nesta época do ano, na que o lecer e o disfrute por parte da cidadanía require que tanto a area coma o auga estean nas mellores condicións hixiénicas. Esiximos coñecer as responsabilidades a que houbera lugar e que se poñan os medios necesarios para que non se volvan repetir feitos desta natureza, que non só impiden o uso e disfrute dos areais senón que dan ao traste coa explotación dos recursos marisqueiros da Ría, a principal fonte de ingresos de moitas familias da comarca. Ver nota de prensa. Ver Pontevedra Viva.com.

----------------
Sábado 21 de Xuño - Estivemos de MARCHA CONTRA CELULOSAS

       

Ver: Faro de Vigo, PontevedraViva.com, Diario liberdade, Correo Gallego,
Ver: Galeria de fotos de PontevedraViva.com,
----------------

Ver Faro de vigo, PontevedraViva.com,
----------------

Xa estamos a preparar a ....
MARCHA CONTRA CELULOSAS

Sábado 21 de Xuño ás 19,30h
          SAÍDA DAS ALAMEDAS DE MARÍN E PONTEVEDRA
   
Ver comunicado Marcha 2014,
Ver Diario Liberdade, PontevedraViva.com, Faro de Vigo
----------------

07.06.2014: CELULOSAS, UN PROBLEMA DE NARICES ...
... "Hai uns días a empresa ENCE facía públicos os resultados dunha suposta enquisa anual coa que a empresa pretendía coñecer a percepción que a cidadanía ten da fábrica de Lourizán. Sen entrar nas razóns que puideron levar aos responsábeis de ENCE a non dar a coñecer os resultados obtidos en anteriores enquisas, imos tratar de explicar os que agora publican e que teñen que ver coas emisións olorosas da factoría ... En calquera caso PONTEVEDRA TEN UN PROBLEMA DE NARICES e hai que solucionalo do único xeito posíbel, eliminando ese foco cheirento que, ademais, impide o traballo no sector marisqueiro e pesqueiro na Ría e o desenvolvemento económico da comarca. Ver artigo completo. Ver PontevedraViva.com.


Noticias 2014: Anterior - Seguinte
 
NOTICIAS DE ANOS ANTERIORES
>>