NOTICIAS 2014: páxina  de 2 de 2

PETICIÓN Á "DEFENSORA DEL PUEBLO" POR UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS: MANDA A TÚA ADHESIÓN

 
IMPIDAMOS A PRÓRROGA DE ENCE EN LOURIZÁN!
ASINA A PETICIÓN
https://www.change.org/es/peticiones/xunta-da-galiza-impidamos-a-pr%C3%B3rroga-de-ence-en-louriz%C3%A1n


SALVEMOS A PRAIA DE AGUETE!: ASINA A PETICIÓN

http://www.change.org/petitions/portos-de-galicia-salvemos-la-playa-de-aguete

----------------
15.12.14: COMPARECENCIA NO XULGADO DOS DIRECTIVOS DA APDR DENUNCIADOS POR SACAR A LUZ A TRAMA POLÍTICO-FAMILIAR ENCE-ELNOSA/XUNTA DE GALICIA ...
... o luns día 15 de decembro, ás 10:30 horas terá lugar a comparecencia de Antón Masa Vázquez e Benito Andrade González (presidente e vicepresidente da APDR, respectivamente) diante do Xulgado de 1ª Instancia nº 1 de Pontevedra para dar cumprida resposta á demanda de conciliación presentada por Dna. María José Echevarría Moreno contra ambos polas declaracións relacionadas coa existencia dunha trama entre ENCE e a XUNTA DE GALICIA. Como se lembrará, a citada Sra., que ocupa o cargo de Subdirectora Xeral de Coordenación Ambiental na Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, está casada co actual director de ENCE-Pontevedra, D. Antonio Casal, o que da lugar a situacións que para nada resultan normais nunha sociedade democrática e que mesmo poden dar lugar á comisión de actos punibeis pola lexislación. Ver PontevedraViva.com, Ver Ría aberta de novembro 2014.


----------------

04.12.2014: A APDR SOLIDARÍZASE COS 16 MEMBROS DE GREENPEACE XULGADOS POR REXEITAR A ENERXIA NUCLEAR ....
... xa que entendemos que a defensa do medio ambiente non é delito. Así mesmo, denunciamos a complicidade e sometemento do goberno español aos intereses económicos das grandes empresas (nesta ocasión IBERDROLA GENERACION NUCLEAR, SA) teimando en manter aberta unha central altamente perigosa, e máis tendo en conta que hoxe en día a viabilidade técnica-económica e a rendibilidade social das enerxías renovables é constatable. Esta actitude do goberno español ten unha explicación clara no contexto de corrupción propiciado polo "sistema de portas xiratorias" no que o sector eléctrico é un claro modelo con numerosos casos de expresidentes, exministros e altos cargos nos seus consellos de administración. Ver Diario Liberdade.

 ----------------
03 DE DECEMBRO. A ELECTROHIPERSENSIBILIDADE (EHS): A CARA IGNORADA DA DISCAPACIDADE ..
 
... no día Internacional da Discapacidade a Plataforma Estatal Contra a Contaminación Electromagnética (PECCEM), da que forma parte a APDR, denuncia a inacción institucional do estado español desatendendo as chamadas a recoñecer a EHS como unha discapacidade funcional (como en Suecia) provocada por unha enfermidade ambiental (síndrome de intolerancia aos campos electromagnéticos) tal e como solicitou o Parlamento Europeo 2009 e a Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa 2011, e recoñecer aos electrosensíbeis como persoas de pleno dereito. Ver nota PECCEM e a Carta das asociacións de persoas EHS ao Comité Económico e Social Europeo.  
 ----------------
28.11.2014: A APDR ESIXE A SOLUCIÓN DEFINITIVA AO TRATAMENTO DOS VERTIDOS Á RÍA ....
... Diante da denuncia da UE ao estado español polo risco que os vertidos á Ría están a causar na saúde (e os postos de traballo da xente do mar), na liña denunciada pola APDR á UE, esiximos de novo tomar medidas oportunas como as sancións aos responsábeis dos vertidos e impedir por todos os medios que se manteña esta situación (depuración de todos os vertidos á ría, mellora do funcionamento das estacións depuradoras hoxe existentes, eliminación dos vertidos de ENCE e ELNOSA). Por outra banda, o saneamento e recuperación da nosa ría e a súa explotación racional dos seus recursos é, en todo caso, incompatíbel cunha prórroga a ENCE no seu actual emprazamento. Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com,

----------------

19.11.2014: O COMITÉ DE EMPRESA DE ENCE ARROPOUSE NO DISCURSO PUBLICISTA E NEGACIONISTA DE ENCE 
 
... Na primeira conferencia das xornadas sobre ENCE organizadas por PODEMOS estivo protagonizada por un comité de empresa de ENCE, que lonxe dun proxecto  de ben común, defendeu o discurso negacionista da súa patronal e sen sairse dos informes propagandísticos dunha empresa denunciada públicamente por corrupción ambiental con portas xiratorias ENCE/PP/XUNTA:
- Negacionista do impacto ambiental e para a saúde,
- Negacionista do impacto negativo para un desenvolvemento sustentábel baseado na explotación racional dos recursos da ría .....
... Ver FACEBOOK da APDR.
----------------
GRAZAS POR ACUDIR !!

NIN UN PASO ATRAS !!
POR DIGNIDADE, IMPIDAMOS A PRÓRROGA DE ENCE !!

A CHARLA COLOQUIO  NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA CONVERTIUSE NUNHA ASEMBLEA ABERTA QUE NECESITOU DO USO DA PLANTA SUPERIOR PARA DAR CABIDA A TÓDALAS PERSOAS ASISTENTES

GRAZAS VICENTE E ALBA POLAS VOSAS APORTACIÓNS !!

Ver ALBÚM DE FOTOS: en facebook.

Ver abaixo a Foto de G. Santos publicada no Faro de Vigo do 12.11.2014, antes do comezo do acto.

 
----------------
MARTES 11.11.14: CHARLA-COLOQUIO NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA: POR DIGNIDADE, IMPIDAMO A PRÓRROGA DE ENCE. Ás 20,30h.
... ACTO ABERTO Á PARTICIPACIÓN DA CIDADANÍA:

- Cos relatores ALBA NOGUEIRA, Profesora de Dereito administrativo e experta na temática medio ambiental, e VICENTE GARCÍA LEGÍSIMA, avogado da APDR e concelleiro no Concello de Pontevedra. Abordarán a situación actual da loita contra a permanencia de ENCE no seu actual emprazamento na Ría e as posibilidades que aínda existen de frear a súa pretendida prórroga máis alá do 2018.

- Coa presentación da nova edición da revista RÍA ABERTA, dedicada á denuncia da trama familiar existente entre as direccións de ENCE e ELNOSA e a Xunta de Galicia, que está a impedir a apertura de expedientes sancionadores ás empresas de Lourizán e que permitiu a concesión das correspondentes Autorizacións Ambientais Integradas (AAI) en condicións absolutamente irregulares e mesmo ilegais.

... ACTO da APDR para contrarestar a millonaría campaña propagandística que está a desenvolver ENCE baséada na mentira e as falsas promesas, porque ENCE segue a destruír o noso medio ambiente, a economía da comarca e a calidade de vida da poboación, segue incumprindo a lexislación en materia de vertidos á Ría e segue realizando prácticas ilegais como a dilución dos seus vertidos para agachar a súa verdadeira composición. Ver nota de prensa.

POR DIGNIDADE, POLO FUTURO DA COMARCA, PARTICIPA E LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN AMBIENTAL EN PONTEVEDRA

----------------

O NOSO NOVO LOCAL. Ver fotos do traslado en facebook


----------------
20.10.2014: ABERTO EXPEDIENTE A ENCE POR OBRAS ILEGAIS 
 
... O 02.10.14 na APDR recibimos notificación dunha Resolución da Alcaldía do Concello de Pontevedra en relación con certas obras realizadas por ENCE no recinto industrial de Lourizán, obras que no seu día foran denunciadas pola APDR á Policía Local por entender que se estaban a realizar sen a preceptiva licenza municipal. De acordo coa resolución adoptada pola Tenencia de Alcaldía, as obras consisten na substitución de depósitos soterrados e confírmase que ENCE está a realizar estas obras sen ter solicitado sequera o permiso correspondente... Ver nota de prensa. Ver Pontevedra Viva.com.
----------------
15.10.2014: A APDR VEN DE SOLICITAR AMPARO AO VALEDOR DO POBO FRONTE Á TRAMA QUE VENCELLA A ENCE COA CONSELLERÍA DO MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
... Detállase o progreso dos actos administrativos nos que participa a actual Subdirectora Xeral de Coordinación Ambiental e apórtanse as probas documentais que corroboran estas actuacións. Así relátase como María José Echevarría Moreno participa en trámites e expedientes que afectan ás empresas que aparecen representadas pola súa irmá ou o seu cónxuxe en claro incumprimento do artigo 28 da Lei de réxime xurídico das Administracións Públicas que determina a abstención no caso de existiren relación familiar directa cos administrados... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, Faro de Vigo

----------------
13.10.2014: RESPOSTA DA APDR AO DIRECTOR DE ENCE-PONTEVEDRA
 
"... pretende Vde. en primeiro lugar, identificar os seus intereses particulares, os da fábrica que dirixe, co interese xeral da comarca de Pontevedra, algo que está ben lonxe da realidade; e todo para –máis unha vez- presionar á administración e chantaxear á poboación para forzar a prórroga da concesión, unha prórroga que –a todas luces e en base á desfeita ambiental, económica e social que provoca a presenza de ENCE no seu actual emprazamento- sería absolutamente inxustificábel e nefasta para a Ría e para a explotación dos recursos marisqueiros, pesqueiros, forestais e turísticos...". Ver nota de prensa, Ver Praza Pública, Faro de Vigo,
----------------
30.09.2014: A NOVA PROVIDENCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA FAI NECESARIO INICIAR A RETIRADA DOS RECHEOS E DETER AS OBRAS QUE ESTÁN A PROVOCAR UN GRAVE DANO NA RÍA DE PONTEVEDRA .
 
... Pero os responsables do porto e a abogacía do estado parecen isensibles ás sentenzas ditadas nas máis altas instancias ... pronto se iniciarán os dragados ... que provocarán unha remobilización de sedimentos que pondrá en suspensión partículas minerais e contaminantes como os metais pesados ou os Policloruros de Bifenilo procedentes do complexo industrial de Lourizán ... A APDR denunciará diante da fiscalía estes feitos, pedindo que actúe contra os responsables dos recheos e dragados por dilapidación de caudais públicos, incumprimento das sentenzas e danos ambientais e aos recursos. Ver nota de prensa. Ver Faro de Vigo, PontevedraViva,
----------------
16.09.14: A TRAMA POLÍTICO-FAMILIAR ENCE-ELNOSA/XUNTA DE GALICIA: RESPOSTA A ENCE.
... No seu ataque á APDR, ENCE, recoñece abertamente a existencia, desde hai 19 anos, dunhas relacións familiares actualmente coñecidas e denunciadas entre representantes de ENCE e ELNOSA e a actual Subdirectora Xeral de Coordinación Ambiental da Xunta de Galicia, que foi nomeada Subdirectora Xeral de Calidade Ambiental  polo ex-Conselleiro de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, actual membro do Consello de Administración de ENCE.  ENCE nas súas acusacións recoñece como normal á implicación da Sra. Echevarria na tramitación de distintos asuntos relacionados con ENCE e ELNOSA, entre outros algúns relacionados coa tramitación das respectivas Autorizacións Ambientais Integradas (AAI) e das súas renovación (cursadas polo seu marido no caso de ENCE ou pola súa irmán no caso de ELNOSA), máis esquece as funccións da Subdirección que ocupa a Sra. Echevarría como a tramitación de expedientes sancionadores por infraccións ambientais ou a inspección ambiental.... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, Praza Pública, Diario Liberdade,

----------------
11.09.14: A APDR DENUNCIARÁ ANTE O VALEDOR DO POBO A ‘’TRAMA POLÍTICO-FAMILIAR’’ ENTRE XUNTA E ENCE ...
...  Conseguimos e mostramos os documentos na que, entre outros, a actual subdirectora xeral de Coordinación Ambiental e anteriormente subdirectora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría Moreno, participou na tramitación de distintos asuntos relacionados con ENCE e ELNOSA, entre outros algúns relacionados coa tramitación da Autorizacións Ambiental Integrada (AAI) solicitada polo seu esposo Antonio Casal (actual director da fábrica de ENCE en Lourizán), así como tamén a solicitada pola quen todo apunta que é a súa irmá, Amaya Echevarría Moreno (xefa industrial de Elnosa). A APDR solicita a dimisión de María José Echevarria da súa Subdirección, da quen depente, entre outras, a tramitación de expedientes sancionadores por infraccións ambientais ou a inspección ambiental, moi relacionado coa actividade de ENCE e ELNOSA, e solicitará o amparo do Valedor do Pobo. ....., Ver Finanzas.com, Sermos Galiza, La Voz de Galicia, Faro de Vigo.
----------------
04.09.14: AUGAS DE GALICIA ADVIRTE A ENCE POR UTILIZAR TÉCNICAS DE DILUCIÓN DOS VERTIDOS ...
...  De acordo co escrito recibido, Augas de Galicia ten emitido cinco informes en diversas ocasións ao longo dos anos 2013 e 2014, que fan referencia á utilización das chamadas balsas de emerxencia, que –tal como denunciabamos no pasado mes de abril- entra en contradición co establecido na Autorización Ambiental Integrada. ... Resulta certamente indignante que a Xunta, que recoñece implicitamente que ENCE utiliza as balsas de emerxencia para diluír os seus vertidos non abra un expediente sancionador contra a empresa, unha empresa que –non se debe esquecer- caracterízase polo incumprimento da lexislación ambiental sen que o Goberno galego tome medidas... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com,


----------------
28.08.2014: LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS: A QUEN DEFENDE A "DEFENSORA DEL PUEBLO"? 
... Recentemente a Defensora del Pueblo contestou negativamente á petición de iniciar un recurso de inconstitucionalidade solicitado pola PECCEM (da que forma parte a APDR) e apoiada por numerosos grupos e organizacións como os que conforman a propia Federación Ecoloxista Galega. Consideramos esta resposta como mínimo partidista e contraditoria dando vía libre a unha lei que permite estender a rede de telefonía móbil 4G antes de garantir os límites e as medidas de precaución necesarias. Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, Diario Liberdade, Diario de Pontevedra, Faro de Vigo. Ver Dossier de prensa. Ver PECCEM.

----------------
SÁBADO 9 DE AGOSTO/2014: MANIFESTACIÓN ANTITOURADAS ÁS 20H NA PEREGRINA  EN PONTEVEDRA ...
... Un ano máis dende a APDR apoiamos as iniciativas de TOURADAS FORA DE PONTEVEDRA que rematan nunha manifestación o SÁBADO 9 DE AGOSTO ÁS 20H NA PEREGRINA, POR UNHAS FESTAS SEN SANGUE!!, A TORTURA NON É ARTE NIN CULTURA!!. Ver faceboock de Touradas Fora de Pontevedra.

----------------
28.07.2014. A APDR DENUNCIA OBRAS SEN LICENZA EN ENCE (NA POLICIA LOCAL E NO XULGADO DE GARDA) E NON DESCARTA A EXISTENZA DE VERTIDOS INDUSTRIAIS ILEGAIS  ...

... De acordo coa información recibida na APDR, o pasado luns día 21 de xullo no recinto fabril que ocupa a empresa “ENCE-Energía y Celulosa” en Lourizán realizáronse obras consistentes no levantamento duns depósitos soterrados que, ao parecer, contiñan residuos industriais e/ou fecais, co obxectivo de substituílos por novos depósitos, unhas obras que carecen da necesaria licenza municipal ...  todo indica que a decisión de substituír os depósitos soterrados por uns novos, foi provocada pola constatación de que se tiña producido a rotura dalgún deles e, como consecuencia, a perda dun importante volume de vertidos líquidos potencialmente perigosos para o medio ambiente ... Ver nota de prensa. Ver Diario Liberdade, PontevedraViva.com,
----------------
19.07.2014: CHARLA DA APDR SOBRE ANTENAS E SAÚDE INVITADA POLA COMUNIDADE DE MONTES DE PEITIEIROS (GONDOMAR)  
... ante unha corentena de participantes, para valorar as diferentes propostas de instalar antenas de telefonía móbil nos montes de Peiteiros. Debatouse sobre o actual crecemento exponencial da contaminación electromagnética e a nova rede 4G, e dos criterios dunha nova lei Xeral de Telecomunicacións que impide aplicar criterios racionais e proteccionistas da saúde por parte das administracións locais e autonómicas. Ver modelo de mocións municipais contra a LXT Ver Dossier de prensa.

----------------
17.07.14: POLO CUMPRIMENTO INMEDIATO DA NOVA SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO E A PARALIZACIÓN DOS NOVOS RECHEOS E DRAGADOS NO PORTO DE MARÍN ...
...  A nova sentenza do Tribunal Supremo insiste na necesidade de cumprir á ditada en 2009 que obrigaba á Autoridade Portuaria, á Deputación de Pontevedra e á Xunta de Galicia ao desmantelamento dos recheos ilegais realizados desde o ano 1994 no Porto de Marín e confirma a obriga de iniciar sen máis dilación o proceso que culmina coa retirada dos materiais de recheo e a inutilidade do Plan Especial aprobado pola Xunta de Galicia en xullo de 2013; parece claro despois deste fallo, que a sa do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –diante da que a APDR presentou un recurso contra a aprobación do plan especial de 2013- fallará no sentido de anular tamén este enganoso documento ... Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com. Diario Liberdade, Faro de Vigo. Ver dossier de prensa de 2013. Ver vídeo:


----------------
12.07.2014: ACORDO ELNOSA-XUNTA DE GALICIA: PAPEL MOLLADO? ...
"Cando en outubro de 2013 Agustín Hernández, daquela Conselleiro de Medio Ambiente, anunciaba a sinatura dun acordo entre ELNOSA e a Xunta de Galicia polo que a electroquímica ELNOSA se comprometía a pechar a súa actividade no complexo industrial de Lourizán en outubro de 2017, data na que iniciaría o desmantelamento das súas instalacións fabrís, desde a APDR denunciamos que o tal acordo –lonxe de garantir o peche definitivo de ELNOSA na Ría- era unha prórroga encuberta do prazo fixado con anterioridade polo goberno galego á empresa contaminante ...". Ver nota de prensa. Ver PontevedraViva.com, FEG, Diario Liberdade, ...

 
----------------
10.07.2014: A APDR E A PECCEM SOLICITAMOS Á “DEFENSORA DEL PUEBLO” QUE INTERPOÑA  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA A NOVA LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS ...
... PEDIMOSVOS A ADHESIÓN URXENTE A ESTA PETICIÓN (presentada o pasado 27 de xuño co expediente 14012313): como asociación ou a nivel individual, enviándoa ao correo electrónico: registro@defensordelpueblo.es, con copia ao correo da PECCEM: info@peccem.org, onde recibirás un correo de confirmación e unha notificación de cumprimento da normativa de protección de datos. A Lei 9/2014, Xeral de Telecomunicacións permite a expropiación da nosa saúde (non aplica o principio de cautela) e dos espazos públicos e privados (incluídos os nosos tellados e azoteas) e elimina competencias aos concellos e comunidades autónomas (en saúde, ordenación urbana, medio ambiente, participación cidadá, …). Ver nota de prensa. Ver folla para a adhesión á petición.   Ver Dossier de prensa galega . Ver modelo de mocións municipais e listado de concellos, deputacións e comunidades autónomas onde presentouse algunha moción ou proposta contra a LXT.

----------------
04.07.2014: A APDR DENUNCIA O FRAUDE NA CERTIFICACIÓN FORESTAL BAIXO ESTÁNDARES FSC DE ENCE ENERXÍA E CELULOSA ...
... Diante da empresa de certificación Bureau Veritas, nos últimos meses, a APDR veu denunciando o feito de que se oculte a situación da superficie certificada, botando abaixo un dos pilares do FSC, o da transparencia nas operacións certificadas; denunciou tamén, con evidencias claras relativas a parcelas concretas, o feito de que se utilicen prácticas de cultivo que implican unha forte degradación física dos solos e aportou documentos que proban estes feitos. Tamén se denunciou a degradación química e biolóxica nos solos onde se plantan os eucaliptos debido á utilización de potentes agrotóxicos. A consecuencia é evidente: a perda irreversible de solo. A utilización de maquinaria pesada, a alteración de perfiles edáficos, a falla de diversidade nas plantacións ou o uso abusivo de agrotóxicos atentan contra a biodiversidade e as paisaxes e favorecen a perda de grandes cantidades de solo fértil por erosión. Ver nota de prensa. Ver Diario Liberdade.

----------------

03.07.2014: A APDR DENUNCIA A CONTAMINACIÓN FECAL DA PRAIA DE RAXÓ ...
... do pasado día 28 de xuño, privándolla da súa vocación natural nesta época do ano, na que o lecer e o disfrute por parte da cidadanía require que tanto a area coma o auga estean nas mellores condicións hixiénicas. Esiximos coñecer as responsabilidades a que houbera lugar e que se poñan os medios necesarios para que non se volvan repetir feitos desta natureza, que non só impiden o uso e disfrute dos areais senón que dan ao traste coa explotación dos recursos marisqueiros da Ría, a principal fonte de ingresos de moitas familias da comarca. Ver nota de prensa. Ver Pontevedra Viva.com.

----------------
Sábado 21 de Xuño - Estivemos de MARCHA CONTRA CELULOSAS

       

Ver: Faro de Vigo, PontevedraViva.com, Diario liberdade, Correo Gallego,
Ver: Galeria de fotos de PontevedraViva.com,
----------------

Ver Faro de vigo, PontevedraViva.com,
----------------

Xa estamos a preparar a ....
MARCHA CONTRA CELULOSAS

Sábado 21 de Xuño ás 19,30h
          SAÍDA DAS ALAMEDAS DE MARÍN E PONTEVEDRA
   
Ver comunicado Marcha 2014,
Ver Diario Liberdade, PontevedraViva.com, Faro de Vigo
----------------

07.06.2014: CELULOSAS, UN PROBLEMA DE NARICES ...
... "Hai uns días a empresa ENCE facía públicos os resultados dunha suposta enquisa anual coa que a empresa pretendía coñecer a percepción que a cidadanía ten da fábrica de Lourizán. Sen entrar nas razóns que puideron levar aos responsábeis de ENCE a non dar a coñecer os resultados obtidos en anteriores enquisas, imos tratar de explicar os que agora publican e que teñen que ver coas emisións olorosas da factoría ... En calquera caso PONTEVEDRA TEN UN PROBLEMA DE NARICES e hai que solucionalo do único xeito posíbel, eliminando ese foco cheirento que, ademais, impide o traballo no sector marisqueiro e pesqueiro na Ría e o desenvolvemento económico da comarca. Ver artigo completo. Ver PontevedraViva.com.


Noticias 2014: Anterior - Seguinte
 
NOTICIAS DE ANOS ANTERIORES
>>