O XOVES 18 de maio, ás 19:30h no TEATRO PRINCIPAL, presentamos os resultados do proxecto realizado na Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (ETSAC) co obxectivo de renaturalizar a zona da Ría ocupada pola Celulosa. Estes traballos son froito da colabración entre a ETSAC, a APDR e o […]

Presentación dos resultados do Proxecto de renaturalización da Ría sin ...A “Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra” (APDR), vén de solicitar á Segredaría Xeral da Comisión Europea que se lle teña como parte interesada no Expediente incoado ao Estado Español polas irregularidades cometidas á hora de outorgar distintas concesións administrativas no Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), entre outras a correspondente […]

APDR acode á Unión Europea contra a prórroga de ENCEA “Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra” (APDR), presentou alegacións ao proxecto de senda peonil e ciclista que a Xunta de Galicia pretende construír pola marxe dereita da estrada PO-546, no tramo Mollavao-Os Praceres. Vaia por diante que na APDR apostamos polo benestar das persoas e pola defensa do […]

Presentamos alegacións á senda peonil/ciclista de Mollavao a Praceres


A “APDR”, que xa tiña presentado achegas á consulta aberta inicialmente pola Xunta sobre o tema, vén de presentar alegacións ao anteproxecto de “Lei de ordenación do litoral de Galicia” elaborado polo Goberno galego. Trátase dun texto que, ao noso entender, pode entrar en contradición coas competencias do Estado; con […]

A APDR presentou alegacións ao proxecto de Lei do litoral ...


Despertabamos hoxe, coa triste nova do pasamento de Moncho Hermida. Mestre de profesión e vocación, o compañeiro Moncho, soubo transmitir sempre o seu cariño e ilusión á hora de compartir os seus coñecementos ao longo dos anos de compromiso militante na Xunta Directiva da “Asociación Pola Defensa da Ría”, na […]

A Moncho Hermida, compañeiro e amigo